"Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu: Tenders

E-mail: monika.czubaszewska@p-r.com.pl
Phone: +48 782452349
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
ul. Stanisława Małachowskiego 9
Wrocław
50-084
Poland
Punkt kontaktowy: 50-084
Osoba do kontaktów: Monika Czubaszewska
Tel.: +48 782452349
E-mail: monika.czubaszewska@p-r.com.pl
Faks: +48 717175509
Adresy internetowe:
Ogólny adres: www.polregio.pl

Contracts: 1
tenders: 4
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 4
20 apr

Number: 9245626

Country: Poland

Source: TED