Gmina Sosnowiec – Miasto posiadające prawa powiatu: Tenders


E-mail: sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl
Phone: +48 323644336
Country: Poland
Town: Sosnowiec
Address: Gmina Sosnowiec – Miasto posiadające prawa powiatu
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Poland
Osoba do kontaktów: 41-200
Tel.: +48 323644336
E-mail: sekretariat@rpwik.sosnowiec.pl
Faks: +48 322924638
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rpwik.sosnowiec.pl
Total: 1