Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Legnica: Tenders


E-mail: jacek.szczukiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl
Phone: +48 768767020
Country: Poland
Town: Legnica
Address: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Legnica
ul. Pawicka 4
Legnica
59-220
Poland
Osoba do kontaktów: 59-220
Tel.: +48 768767020
E-mail: jacek.szczukiewicz@wroclaw.lasy.gov.pl
Faks: +48 768767020
Adresy internetowe:
Główny adres: www.legnica.wroclaw.lasy.gov.pl
Total: 2