Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chojna: Tenders


E-mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl
Phone: +48 914141077
Country: Poland
Town: Chojna
Address: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chojna
ul. Szczecińska 36
Chojna
74-500
Poland
Osoba do kontaktów: 74-500
Tel.: +48 914141077
E-mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl
Faks: +48 914141086
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.chojna.szczecin.lasy.gov.pl/
Total: 5
18 dec

Number: 14554428

Country: Poland

Source: TED