Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138: Tenders

E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Phone: +48 224455322
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Poland
Osoba do kontaktów: 02-015
Tel.: +48 224455322
E-mail: d-zamowien@mpwik.com.pl
Faks: +48 224455315
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpwik.com.pl

Contracts: 49
Sum: 43620655
tenders: 132
Source: TED


Period: 21.10.2017-14.02.2017

Total: 132