Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich: Tenders

E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Phone: +48 413470480
Country: Poland
Town: Kielce
Address: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce
25-602
Poland
Osoba do kontaktów: 25-602
Tel.: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Faks: +48 413470470
Kod NUTS: PL331
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szdw.kielce.com.pl

Contracts: 6
tenders: 81
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 81