Miasto Bydgoszcz: Tenders

E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Phone: +48 525858046
Country: Poland
Town: Bydgoszcz
Address: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz
85-102
Poland
Punkt kontaktowy: 85-102
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska
Tel.: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Adresy internetowe:
Ogólny adres: www.bydgoszcz.pl

Contracts: 20
tenders: 70
Source: TED
Contracts information is published selectively



Total: 70
10 nov

Number: 5364087

Country: Poland

Source: TED

27 oct

Number: 5089230

Country: Poland

Source: TED

10 oct

Number: 4742398

Country: Poland

Source: TED

26 sep

Number: 4465074

Country: Poland

Source: TED

13 sep

Number: 4229608

Country: Poland

Source: TED