Miasto Bydgoszcz: Tenders

E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Phone: +48 525858046
Country: Poland
Town: Bydgoszcz
Address: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz
85-102
Poland
Punkt kontaktowy: 85-102
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska
Tel.: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Adresy internetowe:
Ogólny adres: www.bydgoszcz.pl

Contracts: 58
tenders: 105
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 105
14 apr

Number: 9097704

Country: Poland

Source: TED

07 apr

Number: 8966268

Country: Poland

Source: TED

22 mar

Number: 8567857

Country: Poland

Source: TED