Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu: Tenders

E-mail: emilia.sokolnicka@cui.wroclaw.pl
Phone: +48 717779049
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
Wrocław
50-304
Poland
Osoba do kontaktów: 50-304
Tel.: +48 717779049
E-mail: emilia.sokolnicka@cui.wroclaw.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.cui.wroclaw.pl

Contracts: 19
tenders: 31
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 31