Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich: Tenders

E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Phone: +48 426385837
Country: Poland
Town: Łódź
Address: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Poland
Osoba do kontaktów: 90-447
Tel.: +48 426385837
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Faks: +48 422726277
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Contracts: 53
tenders: 282
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 282