Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.: Tenders

E-mail: sekretariat@mpo.torun.pl
Phone: +48 566398144
Country: Poland
Town: Toruń
Address: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159
Toruń
87-100
Poland
Osoba do kontaktów: 87-100
Tel.: +48 566398144
E-mail: sekretariat@mpo.torun.pl
Faks: +48 566398120
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpo.torun.pl

Contracts: 40
tenders: 50
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 50
16 nov

Number: 13579469

Country: Poland

Source: TED

09 nov

Number: 13405579

Country: Poland

Source: TED