Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: Tenders

E-mail: przetargi@wzdw.pl
Phone: +48 612258238
Country: Poland
Town: Poznań
Address: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
Poznań
61-623
Poland
Osoba do kontaktów: 61-623
Tel.: +48 612258238
E-mail: przetargi@wzdw.pl
Faks: +48 618520131
Kod NUTS: PL4
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wzdw.pl

Contracts: 33
tenders: 63
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 63
20 dec

Number: 14642403

Country: Poland

Source: TED

20 nov

Number: 13664837

Country: Poland

Source: TED