Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: Tenders

E-mail: przetargi@wzdw.pl
Phone: +48 612258238
Country: Poland
Town: Poznań
Address: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
Poznań
61-623
Poland
Osoba do kontaktów: 61-623
Tel.: +48 612258238
E-mail: przetargi@wzdw.pl
Faks: +48 618520131
Kod NUTS: PL4
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wzdw.pl

Contracts: 9
tenders: 37
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 37
31 jul

Number: 11320920

Country: Poland

Source: TED

27 jul

Number: 11254671

Country: Poland

Source: TED

27 jul

Number: 11254669

Country: Poland

Source: TED

24 jul

Number: 11174465

Country: Poland

Source: TED