Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: Tenders

E-mail: przetargi@wzdw.pl
Phone: +48 612258238
Country: Poland
Town: Poznań
Address: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
Poznań
61-623
Poland
Osoba do kontaktów: 61-623
Tel.: +48 612258238
E-mail: przetargi@wzdw.pl
Faks: +48 618520131
Kod NUTS: PL4
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wzdw.pl

Contracts: 9
tenders: 30
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 30
12 jun

Number: 10373477

Country: Poland

Source: TED

05 jun

Number: 10210667

Country: Poland

Source: TED

31 may

Number: 10090766

Country: Poland

Source: TED

26 may

Number: 9982616

Country: Poland

Source: TED

31 mar

Number: 8821657

Country: Poland

Source: TED