Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: Tenders

E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Phone: +48 126167416
Country: Poland
Town: Kraków
Address: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
Kraków
31-586
Poland
Osoba do kontaktów: 31-586
Tel.: +48 126167416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl
Faks: +48 126167417
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zikit.krakow.pl

Contracts: 21
tenders: 74
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 74
10 apr

Number: 9003152

Country: Poland

Source: TED

05 apr

Number: 8915249

Country: Poland

Source: TED

31 mar

Number: 8821717

Country: Poland

Source: TED

24 mar

Number: 8621418

Country: Poland

Source: TED

20 mar

Number: 8504173

Country: Poland

Source: TED

16 mar

Number: 8438957

Country: Poland

Source: TED