Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Muszynie: Tenders


E-mail: mariusz.rymarczyk@pgk.muszyna.pl
Phone: +48 184714197
Country: Poland
Town: Muszyna
Address: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Muszynie
ul. Piłsudskiego 128
Muszyna
33-370
Poland
Osoba do kontaktów: 33-370
Tel.: +48 184714197
E-mail: mariusz.rymarczyk@pgk.muszyna.pl
Faks: +48 184714089
Kod NUTS: PL215
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgk.muszyna.pl
Total: 8
30 aug

Number: 3987605

Country: Poland

Source: TED