Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Powiat Jasielski
   Rynek 18
   Jasło
   38-200
   Poland
   Telephone: +48 134486408
   E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
   Fax: +48 134463189
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://powiat.jaslo.pl/zamowienia/
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Starostwo Powiatowe w Jaśle, pokój nr 314 (sekretariat Starosty)
   6851949925
   Rynek 18
   Jasło
   38-200
   Poland
   Contact person: 38-200
   Telephone: +48 134486408
   E-mail: inwestycje@powiat.jaslo.pl
   Fax: +48 134463189
   Internet address(es):
   Main address: https://www.powiat.jaslo.pl/
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.


    Reference number: IN -II.272.33.2017
   2. Main CPV code:
    30200000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”.

    2. Przedmiot zamówienia (szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ) obejmuje wyposażenie pracowni budownictwa i architektury krajobrazu wspomaganej komputerowo w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach 5 zadań.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Sprzęt komputerowy, telewizyjny, multimedialny, komunikacyjny, oprogramowanie i ekrany


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    30200000, 30210000, 30230000, 30231300, 30232000, 30232100, 48000000, 48900000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Jasło.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”. Asortyment:

    1 Lustrzanka cyfrowa z obiektywem 3 sztuka

    2 Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym 16 sztuka

    3 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 1 sztuka

    4 Projektor multimedialny 1 sztuka

    5 Ploter 1 sztuka.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPPK.06.04.02-18-0007/16.
   13. Additional information:

    Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

    Dla Zadania nr 1 w kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna pkt według schematu określonego w dziale XVIII SIWZ. Maksymalna ilość punktów według kryterium „Gwarancja” to 40,00 punktów.


   14. Title:

    Sprzęt i akcesoria biurowe


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    30195900
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Jasło.


   17. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”. Asortyment:

    1 Tablica szkolna biała suchościeralna 1 sztuka

    2 Tablica flipchart 1 sztuka.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPPK.06.04.02-18-0007/16.
   26. Additional information:

    Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

    Gwarancja na urządzenia z określoną minimalną 24 miesięczną gwarancją:

    a. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 24 miesięcy – 0,00 pkt

    b. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 36 miesięcy – 20,00 pkt

    c. w przypadku zaoferowania gwarancji na okres min. 48 miesięcy – 40,00 pkt.


   27. Title:

    Oprogramowanie do projektowania terenów zieleni


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    48000000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Jasło.


   30. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”. Asortyment:

    1 Oprogramowanie do projektowania terenów zieleni 1 sztuka.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres wsparcia technicznego / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPPK.06.04.02-18-0007/16.
   39. Additional information:

    Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

    Pkt w kryterium Okres wsparcia technicznego przyznane zostaną zgodnie ze schematem określonym w dzialeXVIII SIWZ. Maksymalna ilość punktów według kryterium „Okres wsparcia technicznego” to 40,00 punktów.


   40. Title:

    Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    48000000
   42. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Jasło.


   43. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”. Asortyment:

    1 Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów 1 sztuka.


   44. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres wsparcia technicznego / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   45. Estimated value:

   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPPK.06.04.02-18-0007/16.
   52. Additional information:

    Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

    Pkt w kryterium Okres wsparcia technicznego przyznane zostaną zgodnie ze schematem określonym w dziale XVIII SIWZ. Maksymalna ilość punktów według kryterium „Okres wsparcia technicznego” to 40,00 punktów.


   53. Title:

    Oprogramowanie – nauka przepisów ruchu drogowego


    Lot No: 5
   54. Additional CPV code(s):
    48000000
   55. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Jasło.


   56. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach projektu „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II”. Asortyment:

    1 Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego i przeprowadzania egzaminów wewnętrznych 16 stanowisko

    2 Oprogramowanie do nauki przepisów ruchu drogowego i przeprowadzania egzaminów wewnętrznych 1 komplet.


   57. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres wsparcia technicznego / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   58. Estimated value:

   59. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   60. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   61. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about electronic catalogues:

   64. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPPK.06.04.02-18-0007/16.
   65. Additional information:

    Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

    Pkt w kryterium Okres wsparcia technicznego przyznane zostaną zgodnie ze schematem określonym w dziale XVIII SIWZ. Maksymalna ilość punktów według kryterium „Okres wsparcia technicznego” to 40,00 punktów.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Warunki realizacji umowy określone zostały w SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    Informacje do sekcji VI.3) Informacje dodatkowe:

    Wymagania dotyczące wadium określone zostały w dziale XIII SIWZ.

    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-22
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-22
   Local time: 12:30
   Place:

   Zamawiający dokona otwarcia ofert w swojej siedzibie, tj:

   ul. Rynek 18, 38-200 Jasło (pokój nr 212).

   Minimalny okres, w którym wykonawca będzie związany ofertą określony został w sekcji IV.2.6 jako 2 miesiące,przy czym jeden miesiąc to 30 dni, a zatem Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni od daty składania ofert.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Informacja do sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

  Dla Zadania nr 1 w kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna pkt według schematu określonego w dziale XVIII SIWZ. Maksymalna ilość punktów według kryterium „Gwarancja” to 40,00 punktów.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800/ 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g).

   2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800/ 224587803
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-04

Other tenders from Poland за for this period

Computer equipment and supplies Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Natural gas Source: TED

Medical equipments Source: TED

Electricity, heating, solar and nuclear energy Source: TED