Research services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Ministerstwo Obrony Narodowej
Number: 3628499
Publication date: 10-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ministerstwo Obrony Narodowej
   al. Niepodległości 218
   Warszawa
   00-911
   Poland
   E-mail: zamowienia@mon.gov.pl
   Fax: +48 261840642
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    OCENA TRAFNOŚCI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W DOBORZE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA SŁUŻBY.


    Reference number: 48/ZP/16
   2. Main CPV code:
    73110000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania naukowego nt. „OCENA TRAFNOŚCI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W DOBORZE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA SŁUŻBY”.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-08-09
 3. Original notice reference
  2017/S 139-285573
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.3
   Place of text to be modified: III.1.3
   Instead of:

   Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 4 (czterema) osobami, których zatrudni na podstawie umowy o pracę w których skład wchodzić będzie: minimum: 2 lekarzy i 2 psychologów, ze stażem pracy powyżej 3 lat, dla lekarzy licząc od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2015.4.64. t.jedn.) dla psychologów licząc od dnia uzyskania dyplomu, tj. wykazanie pracowników naukowych i/lub badawczo – technicznych zgodnie z art. 43 i 49 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96 poz. 618 z późn. zm. ) z

   podaniem tytułu i stopnia naukowego, zgodnie wykazem osób stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


   Read:

   Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 4 (czterema) osobami, które zatrudni na podstawie umowy o pracę, w których skład wchodzić będzie minimum: 2 lekarzy i 2 psychologów, z których co najmniej 1 (jeden) psycholog posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie badań psychologicznych tzw. dobór psychologiczny na specjalności i funkcje wojskowe ze stażem pracy powyżej 3 lat, dla lekarzy licząc od dnia nabycia uprawnień, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2015.4.64. t. jedn.) dla psychologów licząc od dnia uzyskania dyplomu .tj. wykazanie pracowników naukowych i/lub badawczo-technicznych zgodnie z art. 43 i 49 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96 poz. 618 z późn. zm.) z podaniem tytułu i stopnia naukowego, zgodnie z wykazem osób stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED

Insurance services Source: TED

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Source: TED

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services Source: TED

Supervision of building work Source: TED