Research services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Ministerstwo Obrony Narodowej
Number: 3649482
Publication date: 11-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ministerstwo Obrony Narodowej
   al. Niepodległości 218
   Warszawa
   00-911
   Poland
   E-mail: zamowienia@mon.gov.pl
   Fax: +48 261840642
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Ocena trafności badań psychologicznych w doborze kandydatów do pełnienia służby.


    Reference number: 48/ZP/16
   2. Main CPV code:
    73110000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania naukowego nt. „Ocena trafności badań psychologicznych w doborze kandydatów do pełnienia służby”.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-08-09
 3. Original notice reference
  2017/S 139-285573
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
  2. Other additional information

   VI.3) Informacje Dodatkowe

   II.

   1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie

   złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)

   2. Wadium może być wniesione formach określonych w art. 46 ustawy, w szczególności z art. 46 ust. 6 ustawy.

   3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Bankowy Zamawiającego nr 16 1010

   1010 0041 8313 9120 0000

   4. Wadium w formie pieniężnej musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie

   znaku sprawy: 48/ZP/16.

   5. W sprawach dotyczących wadium zastosowanie ma w szczególności art. 46 ustawy.Other tenders from Poland за for this period

Surveillance and security systems and devices Source: TED

Engineering design services Source: TED

Software-related services Source: TED

Washing and dry-cleaning services Source: TED

Construction management services Source: TED