Security services

Country: Poland
Language: EN PL
Number: 3671213
Publication date: 12-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Security

Description

Instead of:

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące poniżej wskazany zakres czynności,:

1) bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wykonywana przez pracowników ochrony, na posterunkach stałych lub ruchomych;

2) obsługa lokalnego centrum nadzoru;

3) obsługa biur przepustek;

4) dowódca ochrony;

5) grupa interwencyjna – zewnętrzna.

Read:

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące poniżej wskazany zakres czynności:

1) bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wykonywana przez pracowników ochrony, na posterunkach stałych lub ruchomych;

2) obsługa lokalnego centrum nadzoru;

3) obsługa biur przepustek;

4) dowódca ochrony;

5) grupa interwencyjna – zewnętrzna – dopuszczalne jest świadczenie tej kategorii usług również na podstawie umowy cywilno-prawnej.


Other tenders from Poland за for this period

X-ray devices Source: TED

Maintenance and repair of office machinery Source: TED

Vehicle bodies, trailers or semi-trailers Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Media storage and reader devices Source: TED