Computer equipment and supplies

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Number: 3672495
Publication date: 12-08-2017
Contract value: 251 480 (USD)
Price original: 215 896 (EUR)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
   ul. Wojska Polskiego 2B
   Mielec
   39-300
   Poland
   Telephone: +48 177885194
   E-mail: zamowienia_publiczne@ckp.edu.pl
   Fax: +48 177885195
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.ckp.edu.pl/ckpidn/zamowienia,publiczne.html
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: jednostka organizacyjna organu samorządu terytorialnego
  5. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawę wyposażenia pracowni „Technik budownictwa” realizowaną w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców.


   2. Main CPV code:
    30200000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego wyposażenia pracowni „Technik budownictwa” wraz z instalacją dostarczanych urządzeń (wymagających instalacji) oraz przeprowadzenie prezentacji możliwości (funkcjonalności) sprzętu (urządzeń) dla pracowników Zamawiającego.

    Zamawiający określa, że elementy dostawy to:

    1) Laptop z systemem operacyjnym + pakiet biurowy kompatybilny z Office + mysz

    2) Projektor

    3) Uchwyt do projektora

    4) Ekran

    5) Urządzenie wielofunkcyjne A4 laserowe

    6) Oprogramowanie specjalistyczne: program do tworzenia harmonogramów – wersja edukacyjna.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 215 896.39 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    30231300, 30236000, 39162100, 30232100, 30232110, 48190000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Mielec.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego wyposażenia pracowni „Technik budownictwa” wraz z instalacją dostarczanych urządzeń (wymagających instalacji) oraz przeprowadzenie prezentacji możliwości (funkcjonalności) sprzętu (urządzeń) dla pracowników Zamawiającego.

    Zamawiający określa, że elementy dostawy to:

    1) Laptop z systemem operacyjnym + pakiet biurowy kompatybilny z Office + mysz

    2) Projektor

    3) Uchwyt do projektora

    4) Ekran

    5) Urządzenie wielofunkcyjne A4 laserowe

    6) Oprogramowanie specjalistyczne: program do tworzenia harmonogramów – wersja edukacyjna.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 5 133.59 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: RPPK.09.0400-18-0023/16-00.
   13. Additional information:

    Zamówienie stanowi część większej całości.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-08-29
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-08-29
   Local time: 12:15
   Place:

   Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

   ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec, pok. nr 2 (piętro).


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Zamówienie stanowi część większej całości.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

   2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

   4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

   2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

   4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.2 i 18.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-11

Other tenders from Poland за for this period

Portable computers Source: TED

Checking and testing apparatus Source: TED

Hand guns Source: TED

Medical kits Source: TED

Various medicinal products Source: TED