Electric accumulators

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
   al. Jana Pawła II 4
   Jastrzębie-Zdrój
   44-330
   Poland
   Telephone: +48 327564113
   E-mail: gpytel@jsw.pl
   Fax: +48 324762671
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.jsw.pl/przetargi
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Exploration and extraction of coal and other solid fuels
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonanie projektu technicznego ładowni baterii akumulatorów na poziomie 1000 dla JSW SA KWK „Pniówek” wraz z dostawą niezbędnych podzespołów, zabudową, uruchomieniem oraz oddaniem do eksploatacji.


    Reference number: 47/ZZ/17
   2. Main CPV code:
    31430000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Wykonanie projektu technicznego ładowni baterii akumulatorów na poziomie 1000 dla JSW SA KWK „Pniówek” wraz z dostawą niezbędnych podzespołów, zabudową, uruchomieniem oraz oddaniem do eksploatacji.

    Termin wykonania zamówienia:

    8 miesięcy od daty zawarcia umowy.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31158100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    JSW S.A. KWK „Pniówek”.


   4. Description of the procurement:

    Wykonanie projektu technicznego ładowni baterii akumulatorów na poziomie 1000 dla JSW SA KWK „Pniówek” wraz z dostawą niezbędnych podzespołów, zabudową, uruchomieniem oraz oddaniem do eksploatacji.

    Termin wykonania zamówienia:

    8 miesięcy od daty zawarcia umowy.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 8
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zgodnie z dokumentami zamówienia.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Wadium należy wnieść w wysokości: 31 000 PLN.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 120 dni od daty dostarczenia faktury VAT.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-02
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2017-11-30
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-02
   Local time: 10:00
   Place:

   JSW S.A., al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 004.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) e-mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianiewarunkówudziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

  Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego:

  Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

  Zespół Zamówień Publicznych

  al. Jana Pawła II 4

  44-330 Jastrzębie-Zdrój

  tel.: (0048 32) 7564113

  fax: (0048 32) 4762671

  adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

  Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587840
   Fax: +48 224587700
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).


   Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-21

Other tenders from Poland за for this period

Installation services of guidance and control systems Source: TED

Beverages, tobacco and related products Source: TED

Construction work Source: TED

Works for complete or part construction and civil engineering work Source: TED

Construction work Source: TED