Insurance services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Number: 4205148
Publication date: 12-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
   ul. Centralna 53
   Kraków
   31-586
   Poland
   Telephone: +48 722022260
   E-mail: a.kotowicz@scnn.pl
   Fax: +48 122670680
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Swayne & Campbell, Nowel-Nędza i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka komandytowa
   REGON 122433990
   ul. Rzemieśnicza 1 pok. 813
   Kraków
   30-363
   Poland
   Contact person: 30-363
   Telephone: +48 722022260
   E-mail: a.kotowicz@scnn.pl
   Fax: +48 122670680
   Internet address(es):
   Main address: http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.


    Reference number: 11/VIII/2017
   2. Main CPV code:
    66510000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie:

    1. ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych,

    2. ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od kradzieży z włamaniem i rabunku,

    3. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od wszystkich ryzyk,

    4. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem.

    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Publicznego zawiera odpowiedni dla każdej części Zamówienia Załącznik nr 1 do wzoru Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz Załącznik nr 4 do SIWZ.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I)


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    66515000, 66515100, 66515400, 66519300
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Miasto Kraków.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem części Zamówienia określonej w Zadaniu (Części) 1 jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie:

    1. ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych,

    2. ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od kradzieży z włamaniem i rabunku,

    3. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od wszystkich ryzyk.

    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia w Zadaniu (Części) 1 zawiera wzór Umowy dla Zadania (Części) 1 – Umowa Ubezpieczenia Mienia wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik nr 4 do SIWZ.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Zamawiający, przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia, udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem Zamówienia (Zamówienia Podstawowego), o całkowitej wartości wynoszącej 40 % wartości Zamówienia (Zamówienia Podstawowego).


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości Zamówienia Podstawowego do 10 % ceny ofertowej, o której mowa w Rozdziale XXXI ust. 1 SIWZ. Zamawiający przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wielkości Zamówienia Podstawowego do 90 % ceny ofertowej, o której mowa w Rozdziale XXXI ust. 1 SIWZ. Zamawiający szczegółowy opis opcji opisał w SIWZ.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Okres Ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ, będzie dzielić się na 2 następujące po sobie 12-miesięczne okresy rozliczeniowe (Okresy Rozliczeniowe), w których Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej, to jest: 1. I Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 2. II Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.


   14. Title:

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg (...) (część II)


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    66516000, 66516400, 66519300
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Miasto Kraków.


   17. Description of the procurement:

    Przedmiotem części Zamówienia określonej w Zadaniu (Części) 2 jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem.Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia w Zadaniu (Części) 2 zawiera wzór Umowy dla Zadania (Części)2 – Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg,infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem, wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia” stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Załącznik nr 4 do SIWZ.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Klauzule fakultatywne / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Zamawiający, przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia, udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem Zamówienia (Zamówienia Podstawowego), o całkowitej wartości wynoszącej 50 % wartości Zamówienia (Zamówienia Podstawowego).


   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Okres Ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ, będzie dzielić się na 2 następujące po sobie 12-miesięczne okresy rozliczeniowe (Okresy Rozliczeniowe), w których Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej, to jest: 1. I Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 2. II Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.


   27. Title:

    Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część III)


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    66515000, 66515100, 66515400, 66519300
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Miasto Kraków.


   30. Description of the procurement:

    Przedmiotem części Zamówienia określonej w Zadaniu (Część) 3 jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera wzór Umowy dla Zadania (Części) 3 – Umowa Ubezpieczenia Mienia wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu Zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz Załącznik nr 4 do SIWZ.


   31. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Klauzua fakultatywna / Weighting: 40
    Price - Weighting: 60
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-01-01
    End: 2019-12-31
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    Zamawiający, przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia Zamówienia, udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia publicznego polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem Zamówienia (Zamówienia Podstawowego), o całkowitej wartości wynoszącej 40 % wartości Zamówienia (Zamówienia Podstawowego).


   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Zamawiający, w Zadaniu (Części) 3, przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości Zamówienia Podstawowego do 10 % ceny ofertowej, o której mowa w Rozdziale XXXI ust. 1 SIWZ. Zamawiający, w Zadaniu (Części) 3, przewiduje, w terminie wykonania Zamówienia, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wielkości Zamówienia Podstawowego do 90 % ceny ofertowej, o której mowa w Rozdziale XXXI ust. 1 SIWZ. Zamawiający szczegółowy opis opcji opisał w SIWZ.


   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:

    Okres Ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ, będzie dzielić się na 2 następujące po sobie12-miesięczne okresy rozliczeniowe (Okresy Rozliczeniowe), w których Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej, to jest: 1. I Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 2. II Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, to jest posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami Ustawy z 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2017 r. poz.1170 ze zm.), dalej UDUiR, przy czym wymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę na określone Zadanie (Część), posiadał w odniesieniu do tego Zadania (Części) uprawnienia w zakresie: a)Zadania (Części) 1 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków- Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I), co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do UDUiR, b)Zadania (Części) 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem (część II), co najmniej w grupie ubezpieczeń 13 Działu II Załącznika do UDUiR, c)Zadania (Części) 3 Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część III), co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do UDUiR. 2.Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunek udziału w Postępowaniu określony w Sekcji III.1.1) składa oświadczenie własne sporządzone w formie JEDZ. 3.W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału, Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności zezwolenia właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej: a)w przypadku Zadania (Części) 1 Ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I), co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do UDUiR, b)w przypadku Zadania (Części) 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem (część II), co najmniej w grupie ubezpieczeń 13 Działu II Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, c)w przypadku Zadania (Części) 3 Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część III), co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do UDUiR; lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenia właściwego organu nadzoru, potwierdzającego, że Wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia ww.warunek udziału, przedkładając środki dowodowe, na przykład dokumenty lub oświadczenia złożone przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej,składa dokument/y wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające,że może wykonywać działalność ubezpieczeniową i posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem Zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza RP w innym państwie członkowskim UE dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru,a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta. Patrz: Sekcja VI.3).


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie postawił w tym zakresie warunku udziału w Postępowaniu.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1.1.posiadają zdolność techniczną – to jest, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca udzielał lub udziela nadal ochrony ubezpieczeniowej:

    a)w przypadku Zadania (Części) 1-w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, każda z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 000 PLN; W przypadku Wykonawców wspólnie występujących,każdy z Wykonawców powinien, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udzielać ochrony ubezpieczeniowej w ramach przynajmniej 1 umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 000 PLN;

    b)w przypadku Zadania (Części) 2–w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, każda z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000 PLN; W przypadku Wykonawców wspólnie występujących, każdy z Wykonawców powinien, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udzielać ochrony ubezpieczeniowej w ramach przynajmniej 1 umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 4 000 000 PLN;

    c)w przypadku Zadania (Części) 3–w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, każda z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 000 PLN; W przypadku Wykonawców wspólnie występujących,każdy z Wykonawców powinien, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udzielać ochrony ubezpieczeniowej w ramach przynajmniej 1 umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 000 PLN;

    1.2. posiadają zdolność zawodową – to jest, dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w tym, co najmniej jedną osobą (dla każdego Zadania (Części)) przewidzianą przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia,odpowiedzialną za świadczenie usług, posiadającą wykształcenie wyższe oraz

    a)w przypadku Zadania (Części) 1 lub Zadania (Części) 3, kwalifikacje zawodowe likwidatora szkód majątkowych w zakresie ubezpieczeń mienia i co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu i wydawaniu decyzji w postępowaniu likwidacyjnym w zakresie ubezpieczeń mienia,

    b)w przypadku Zadania (Części) 2 kwalifikacje zawodowe likwidatora szkód majątkowych w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu i wydawaniu decyzji w postępowaniu likwidacyjnym w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

    2.Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia ww. warunki udziału, składa oświadczenie własne sporządzone w formie JEDZ. Patrz Sekcja VI.3)

    3.W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału, Zamawiający żąda dokumentów lub oświadczeń (patrz Sekcja VI.3):

    a)wykazu usług wraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2. SIWZ,

    b)wykazu osób, sporządzonego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziałem VIII ust. 1 pkt 1.3. SIWZ.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę (Umowę Ubezpieczenia) na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym:

    1. dla Zadania (Części) 1 Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część I) – Załącznik nr 1 do SIWZ;

    2. dla Zadania (Części) 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządcy/zarządu dróg, infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem (część II) – Załącznik nr 2 do SIWZ;

    3. dla Zadania (Części) 3 Ubezpieczenie mienia (mosty) Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (część III) – Załącznik nr 3 do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 11:15
   Place:

   Otwarcie ofert nastąpi u Pełnomocnika Zamawiającego, „Swayne & Campbell, Nowel-Nędza i Wspólnicy Kancelaria Prawna” spółka komandytowa w Krakowie, pod adresem: Kraków ul. Rzemieślnicza 1 pok. 813.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Okres Ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ, będzie dzielić się na 2 następujące po sobie 12-miesięczne okresy rozliczeniowe (Okresy Rozliczeniowe), w których Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej, to jest: 1. I Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.; 2. II Okres Rozliczeniowy: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587706
   Fax: +48 224587700
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcom w toku Postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp (art. 179 -198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Terminy na wniesienie odwołania w Postępowaniu są następujące:

   1. Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   2. Zgodnie z art. 182 ust. 2 Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

   3. Zgodnie z art. 182 ust. 3 Pzp, odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 Pzp, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się zgodnie z art. 182 ust. 4 Pzp, nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia.

   Informacje na temat składania skargi do Sądu: na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 1481 ze zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcom w toku Postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp (art. 179 -198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Terminy na wniesienie odwołania w Postępowaniu są następujące:

   1. Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

   2. Zgodnie z art. 182 ust. 2 Pzp, odwołanie wobec treści ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

   3. Zgodnie z art. 182 ust. 3 Pzp, odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 Pzp, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

   4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się zgodnie z art. 182 ust. 4 Pzp, nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu Zamówienia.

   Informacje na temat składania skargi do Sądu: na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. 2017 r. poz. 1481 ze zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.


   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17 A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587706
   Fax: +48 224587700
   Internet address: http://www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-07

Other tenders from Poland за for this period

Software package and information systems Source: TED

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services Source: TED

Monitoring and control services Source: TED

Broken and crushed stone Source: TED

Low-floor buses Source: TED