Miscellaneous computer equipment

Country: Poland
Language: EN PL
Number: 4228302
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Computer equipment and supplies

Description

Instead of:

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

25.9.2017 (9:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.9.2017 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

25.9.2017 (9:30)

—.

Read:

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

24.11.2017 (9:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.11.2017 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.11.2017 (9:30)

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, w zakresie określonym w sekcji VI.3) ogłoszenia: SekretariatDZP@zus.pl, For the attention of: Anna Rusztecka, 01-748 Warszawa, PL. Telephone: +48 226671702. E-mail: anna.rusztecka@zus.pl. Fax: +48 226671733. Internet address(es): http://www.zus.pl


Other tenders from Poland за for this period

Portable computers Source: TED

Solar collectors for heat production Source: TED

Road construction works Source: TED

Marine construction works Source: TED

Road construction works Source: TED