Pharmaceutical products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
   al. Dzieci Polskich 20
   Warszawa
   04-730
   Poland
   Telephone: +48 228151033
   E-mail: h.baroniewska@ipczd.pl
   Fax: +48 228151015
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    ZP/CZD/78/17 Dostawa produktów leczniczych, immunoglobuliny oraz wyrobów medycznych.


    Reference number: ZP/CZD/78/17
   2. Main CPV code:
    33600000, 33600000, 33600000, 33600000, 33600000, 33600000, 33600000, 33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Dostawa produktów leczniczych, immunoglobuliny oraz wyrobów medycznych – 7 pakietów.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 654 789.50 PLN
  2. Description
   1. Title:

    Pakiet nr 1


   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Apteka Szpitalna.


   4. Description of the procurement:

    Human albumin 5 % x 1 butelka 250 ml.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Czas dostawy częściowej / Weighting: 3
    Price - Weighting: 97
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Pakiet nr 2


   10. Additional CPV code(s):
    33600000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Apteka Szpitalna.


   12. Description of the procurement:

    Produkty lecznicze, wyroby medyczne.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Czas dostawy częściowej / Weighting: 3
    Price - Weighting: 97
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Pakiet nr 3


   18. Additional CPV code(s):
    33600000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Apteka Szpitalna.


   20. Description of the procurement:

    — Natrium phenylobutyricum 500 mg x 250 tabl.


   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Czas dostawy częściowej / Weighting: 3
    Price - Weighting: 97
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    Pakiet nr 4


   26. Additional CPV code(s):
    33600000
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Apteka Szpitalna.


   28. Description of the procurement:

    Melphalanum 50 mg x 1 fiol., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.


   29. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Czas dostawy częściowej / Weighting: 3
    Price - Weighting: 97
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
   33. Title:

    Pakiet nr 5


   34. Additional CPV code(s):
    33600000
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Apteka Szpitalna.


   36. Description of the procurement:

    Produkty lecznicze, immunoglobuliny, wyroby medyczne.


   37. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Czas dostawy częściowej / Weighting: 3
    Price - Weighting: 97
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:
   41. Title:

    Pakiet nr 6


   42. Additional CPV code(s):
    33600000
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Apteka Szpitalna.


   44. Description of the procurement:

    Pegaspargase roztwór do wstrzykiwań i.m., i.v. i wlewów i.v. 750 j.m./ml (3750 j.m./5 ml) 1fiol. 5 ml.


   45. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Czas dostawy częściowej / Weighting: 3
    Price - Weighting: 97
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:
   49. Title:

    Pakiet nr 7


   50. Additional CPV code(s):
    33600000
   51. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Apteka Szpitalna.


   52. Description of the procurement:

    Anakinrum 100 mg/0,67 ml, roztwór do wstrzykiwań 28 amp.-strzyk. 0,67 ml.


   53. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Czas dostawy częściowej / Weighting: 3
    Price - Weighting: 97
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 101-200861
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Contract No: 1
  Lot No: 1
  Title:

  Pakiet nr 1


 2. Award of contract
  1. Date of conclusion of the contract: 2017-08-30
  2. Information about tenders:
   Number of tenders received: 2
   Number of tenders received from SMEs: 1
   Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
   Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
   Number of tenders received by electronic means: 0
   The contract has been awarded to a group of economic operators: no
  3. Name and address of the contractor:
   Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A.
   ul. Jana Kazimierza 16
   Warszawa
   01-248
   Poland
   The contractor is an SME: no
  4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
   Initial estimated total value of the contract/lot: 150 412.00 PLN
   Total value of the contract/lot: 157 690.00 PLN
  5. Information about subcontracting:

   Contract No: 2
   Lot No: 2
   Title:

   Pakiet nr 2


   Contract No: 3
   Lot No: 3
   Title:

   Pakiet nr 3


   Contract No: 4
   Lot No: 4
   Title:

   Pakiet nr 4


  6. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-08-31
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 3
    Number of tenders received from SMEs: 3
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Bialmed Sp. z o.o.
    ul. M. Konopnickiej 11a
    Biała Piska
    12-230
    Poland
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 64 706.76 PLN
    Total value of the contract/lot: 9 945.00 PLN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 5
    Lot No: 5
    Title:

    Pakiet nr 5


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-08-30
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 2
     Number of tenders received from SMEs: 1
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Unitrans M. i W. Fijał Sp. j.
     ul. Borsucza 7
     Józefów – Michalin
     05-410
     Poland
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 442 397.90 PLN
     Total value of the contract/lot: 457 229.50 PLN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 6
     Lot No: 6
     Title:

     Pakiet nr 6


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-08-23
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 1
      Number of tenders received from SMEs: 1
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      Komtur Polska Sp. z o.o.
      ul. Puławska 405 A
      Warszawa
      02-801
      Poland
      The contractor is an SME: no
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 29 924.52 PLN
      Total value of the contract/lot: 29 925.00 PLN
     5. Information about subcontracting:

      Contract No: 7
      Lot No: 7
      Title:

      Pakiet nr 7


   7. Section VI
    1. Additional information
    2. Procedures for review
     1. Review body
      KIO
      Postępu 17a
      Warszawa
      02-676
      Poland
      Telephone: +48 224587801
      E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
      Fax: +48 224587800
     2. Body responsible for mediation procedures
      zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
      Warszawa
      Poland
     3. Service from which information about the review procedure may be obtained

      1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

      2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


      zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
      Warszawa
      Poland
    3. Date of dispatch of this notice
     2017-09-11

Other tenders from Poland за for this period

Osteosynthesis devices Source: TED

Osteosynthesis devices Source: TED

Osteosynthesis devices Source: TED

Osteosynthesis devices Source: TED

Osteosynthesis devices Source: TED