Computer equipment and supplies

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Number: 4229196
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Back to main text
Tags: Computer equipment and supplies

Original Description

 1. Sekcja I
  1. Nazwa i adresy
   2 Regionalna Baza Logistyczna
   ul. Marsa 110
   Warszawa
   04-470
   Poland
   E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
   Faks: +48 261815093
  2. Rodzaj instytucji zamawiającej:
   Inny rodzaj: Skarb Państwa -Jednostka Budżetowa – podsektor rządowy
  3. Główny przedmiot działalności:
   Obrona
 2. Sekcja II
  1. Wielkość lub zakres zamówienia:
   1. Nazwa:

    DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO Z PODZIAŁEM NA 50 CZĘŚCI (ZADAŃ).


    Numer referencyjny: D/39/2017
   2. Główny kod CPV:
    30200000, 30214000, 30231300, 30213100, 30232110, 30232110, 30216110, 30214000, 30231300, 30214000, 30213100, 30213100, 30237280, 30214000, 30213100, 30232110, 30237280, 30231300, 30213100, 30232110, 30232110, 30232110, 30214000, 30231300, 30213100, 30232110, 30237280, 30213100, 30232110, 30214000, 30231300, 30232110, 30237280, 30214000, 30216110, 30237280, 30214000, 30213100, 30213100, 30237280, 30232110, 30214000, 30213100, 30232110, 30214000, 30231300, 30237280, 30214000, 30231300, 30214000, 30231300, 30213100
   3. Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
   4. Krótki opis:

    1. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na 50 części (zadań).

    2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. Zamawiający przedstawił ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji w dniu zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych.

    3.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji przetargowej.

    .


   5. Informacje o częściach:
    To zamówienie podzielone jest na części: tak
   6. Całkowita wartość zamówienia:
    Wartość bez VAT: 970 439.60 PLN
  2. Opis
   1. Nazwa:

    Stacja robocza SD (ace).


   2. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30214000
   3. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   4. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SD (ace). Szczegółowy opis przedmiotu oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   5. Kryteria udzielenia zamówienia:
   6. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SD (ace). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   7. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   8. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   9. Nazwa:

    Monitor M2.


   10. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30231300
   11. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   12. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   13. Kryteria udzielenia zamówienia:
   14. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   15. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   16. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   17. Nazwa:

    Notebook NB (acf).


   18. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   19. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   20. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (acf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   21. Kryteria udzielenia zamówienia:
   22. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (acf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   23. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   24. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   25. Nazwa:

    Drukarka laserowa kolorowa A4 DLCt.


   26. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   27. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   28. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 DLCt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   29. Kryteria udzielenia zamówienia:
   30. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 DLCt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   31. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   32. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   33. Nazwa:

    Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt.


   34. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   35. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   36. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   37. Kryteria udzielenia zamówienia:
   38. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   39. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   40. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   41. Nazwa:

    Skaner płaski A4 SK2.


   42. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30216110
   43. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   44. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Skaner płaski A4 SK2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   45. Kryteria udzielenia zamówienia:
   46. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Skaner płaski A4 SK2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   47. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   48. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   49. Nazwa:

    Stacja robocza SD (ade).


   50. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30214000
   51. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   52. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SD (ade). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   53. Kryteria udzielenia zamówienia:
   54. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SD (ade). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   55. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   56. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   57. Nazwa:

    Monitor M3.


   58. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30231300
   59. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   60. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   61. Kryteria udzielenia zamówienia:
   62. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   63. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   64. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   65. Nazwa:

    Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdh).


   66. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30214000
   67. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   68. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdh). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   69. Kryteria udzielenia zamówienia:
   70. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdh). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   71. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   72. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   73. Nazwa:

    Notebook NB (bdf).


   74. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   75. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   76. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (bdf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   77. Kryteria udzielenia zamówienia:
   78. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   79. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   80. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   81. Nazwa:

    Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL3.


   82. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   83. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   84. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   85. Kryteria udzielenia zamówienia:
   86. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   87. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   88. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   89. Nazwa:

    UPS 1.


   90. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30237280
   91. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   92. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: UPS 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   93. Kryteria udzielenia zamówienia:
   94. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: UPS 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   95. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   96. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   97. Nazwa:

    Małogabarytowa stacja robocza MSD (bcc).


   98. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30214000
   99. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   100. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Małogabarytowa stacja robocza MSD (bcc). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   101. Kryteria udzielenia zamówienia:
   102. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Małogabarytowa stacja robocza MSD (bcc). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   103. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   104. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   105. Nazwa:

    Notebook NB (acf).


   106. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   107. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   108. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (acf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   109. Kryteria udzielenia zamówienia:
   110. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (acf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   111. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   112. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   113. Nazwa:

    Drukarka laserowa monochromatyczna A 4 DLt.


   114. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   115. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   116. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A 4 DLt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   117. Kryteria udzielenia zamówienia:
   118. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   119. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   120. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 15 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   121. Nazwa:

    UPS 3.


   122. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30237280
   123. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   124. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: UPS 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   125. Kryteria udzielenia zamówienia:
   126. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   127. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   128. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   129. Nazwa:

    Monitor M1.


   130. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30231300
   131. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   132. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   133. Kryteria udzielenia zamówienia:
   134. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   135. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   136. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   137. Nazwa:

    Notebook NB (aef).


   138. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   139. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   140. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (aef). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   141. Kryteria udzielenia zamówienia:
   142. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (aef). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   143. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   144. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   145. Nazwa:

    Drukarka laserowa kolorowa A4 DL2.


   146. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   147. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   148. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 DL2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   149. Kryteria udzielenia zamówienia:
   150. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 DL2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   151. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   152. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   153. Nazwa:

    Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4.


   154. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   155. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   156. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   157. Kryteria udzielenia zamówienia:
   158. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   159. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   160. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   161. Nazwa:

    Urządzenie wielofunkcyjne UW2.


   162. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   163. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   164. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne UW2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   165. Kryteria udzielenia zamówienia:
   166. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne UW2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   167. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   168. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   169. Nazwa:

    Stacja robocza SDt.


   170. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30214000
   171. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   172. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SDt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   173. Kryteria udzielenia zamówienia:
   174. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SDt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   175. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   176. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   177. Nazwa:

    Monitor M2t.


   178. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30231300
   179. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   180. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   181. Kryteria udzielenia zamówienia:
   182. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   183. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   184. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   185. Nazwa:

    Notebook „tani” Nbt.


   186. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   187. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   188. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook „tani” Nbt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   189. Kryteria udzielenia zamówienia:
   190. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   191. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   192. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   193. Nazwa:

    Drukarka laserowa kolorowa A4 – DLCt.


   194. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   195. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   196. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 – DLCt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   197. Kryteria udzielenia zamówienia:
   198. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   199. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   200. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   201. Nazwa:

    Zasilacz awaryjny UPSt.


   202. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30237280
   203. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   204. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Zasilacz awaryjny UPSt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   205. Kryteria udzielenia zamówienia:
   206. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Zasilacz awaryjny UPSt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   207. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   208. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   209. Nazwa:

    Notebook „tani” Nbt.


   210. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   211. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   212. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook „tani” Nbt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   213. Kryteria udzielenia zamówienia:
   214. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook „tani” Nbt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   215. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   216. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   217. Nazwa:

    Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt.


   218. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   219. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   220. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   221. Kryteria udzielenia zamówienia:
   222. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   223. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   224. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   225. Nazwa:

    Stacja robocza typu TEMPEST TSDA.


   226. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30214000
   227. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   228. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza typu TEMPEST TSDA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   229. Kryteria udzielenia zamówienia:
   230. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   231. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   232. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   233. Nazwa:

    Monitor 22” typu TEMPEST TM1A.


   234. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30231300
   235. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   236. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor 22” typu TEMPEST TM1A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   237. Kryteria udzielenia zamówienia:
   238. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   239. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   240. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   241. Nazwa:

    Drukarka laserowa A4 typu TEMPEST TDLA4.


   242. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   243. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   244. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa A4 typu TEMPEST TDLA4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   245. Kryteria udzielenia zamówienia:
   246. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   247. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   248. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 31 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   249. Nazwa:

    Zasilacz awaryjny TUPS.


   250. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30237280
   251. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   252. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Zasilacz awaryjny TUPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   253. Kryteria udzielenia zamówienia:
   254. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   255. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   256. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   257. Nazwa:

    Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdg).


   258. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30214000
   259. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   260. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   261. Kryteria udzielenia zamówienia:
   262. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   263. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   264. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   265. Nazwa:

    Skaner płaski A4 SK2.


   266. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30216110
   267. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   268. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Skaner płaski A4 SK2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   269. Kryteria udzielenia zamówienia:
   270. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   271. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   272. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   273. Nazwa:

    Zasilacz awaryjny UPSt.


   274. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30237280
   275. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   276. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Zasilacz awaryjny UPSt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   277. Kryteria udzielenia zamówienia:
   278. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   279. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   280. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   281. Nazwa:

    Małogabarytowa stacja robocza MSD (bcg).


   282. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30214000
   283. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   284. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Małogabarytowa stacja robocza MSD (bcg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   285. Kryteria udzielenia zamówienia:
   286. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Małogabarytowa stacja robocza MSD (bcg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   287. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   288. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 36 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   289. Nazwa:

    Notebook NB (bdf).


   290. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   291. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   292. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Notebook NB (bdf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   293. Kryteria udzielenia zamówienia:
   294. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (bdf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   295. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   296. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 37 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   297. Nazwa:

    Notebook NB (bef).


   298. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   299. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   300. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Notebook NB (bef). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   301. Kryteria udzielenia zamówienia:
   302. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   303. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   304. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   305. Nazwa:

    Zasilacz awaryjny UPSt.


   306. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30237280
   307. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   308. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Zasilacz awaryjny UPSt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   309. Kryteria udzielenia zamówienia:
   310. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Zasilacz awaryjny UPSt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   311. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   312. Informacje dodatkowe:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   313. Nazwa:

    Drukarka „mobilna” DMt.


   314. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   315. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   316. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Drukarka „mobilna” DM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   317. Kryteria udzielenia zamówienia:
   318. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka „mobilna” DMt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   319. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   320. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 40 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   321. Nazwa:

    Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdg)


   322. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30214000
   323. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   324. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   325. Kryteria udzielenia zamówienia:
   326. Informacje o opcjach:
    Opcje: takOpis opcji:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   327. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   328. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 41 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   329. Nazwa:

    Notebook NB (beg)


   330. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30213100
   331. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   332. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Notebook NB (beg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   333. Kryteria udzielenia zamówienia:
   334. Informacje o opcjach:
    Opcje: nie
   335. Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
   336. Informacje dodatkowe:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 42 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   337. Nazwa:

    Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4


   338. Dodatkowy kod lub kody CPV:
    30232110
   339. Miejsce świadczenia usług:
    Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   340. Opis zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego t


Other tenders from Poland за for this period

Computer equipment and supplies Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED