Computer equipment and supplies

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Number: 4229198
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   2 Regionalna Baza Logistyczna
   ul. Marsa 110
   Warszawa
   04-470
   Poland
   E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
   Fax: +48 261815093
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: Skarb Państwa -Jednostka Budżetowa – podsektor rządowy
  3. Main activity:
   Defence
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO Z PODZIAŁEM NA 50 CZĘŚCI (ZADAŃ).


    Reference number: D/39/2017
   2. Main CPV code:
    30200000, 30214000, 30231300, 30213100, 30232110, 30232110, 30216110, 30214000, 30231300, 30214000, 30213100, 30213100, 30237280, 30214000, 30213100, 30232110, 30237280, 30231300, 30213100, 30232110, 30232110, 30232110, 30214000, 30231300, 30213100, 30232110, 30237280, 30213100, 30232110, 30214000, 30231300, 30232110, 30237280, 30214000, 30216110, 30237280, 30214000, 30213100, 30213100, 30237280, 30232110, 30214000, 30213100, 30232110, 30214000, 30231300, 30237280, 30214000, 30231300, 30214000, 30231300, 30213100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na 50 części (zadań).

    2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną. Zamawiający przedstawił ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji w dniu zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację dostaw opcjonalnych.

    3.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji przetargowej.

    .


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 970 439.60 PLN
  2. Description
   1. Title:

    Stacja robocza SD (ace).


   2. Additional CPV code(s):
    30214000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SD (ace). Szczegółowy opis przedmiotu oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SD (ace). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   9. Title:

    Monitor M2.


   10. Additional CPV code(s):
    30231300
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   12. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   17. Title:

    Notebook NB (acf).


   18. Additional CPV code(s):
    30213100
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   20. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (acf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (acf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   25. Title:

    Drukarka laserowa kolorowa A4 DLCt.


   26. Additional CPV code(s):
    30232110
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   28. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 DLCt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 DLCt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   33. Title:

    Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt.


   34. Additional CPV code(s):
    30232110
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   36. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   41. Title:

    Skaner płaski A4 SK2.


   42. Additional CPV code(s):
    30216110
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   44. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Skaner płaski A4 SK2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   45. Award criteria:
   46. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Skaner płaski A4 SK2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   49. Title:

    Stacja robocza SD (ade).


   50. Additional CPV code(s):
    30214000
   51. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   52. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SD (ade). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   53. Award criteria:
   54. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SD (ade). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   57. Title:

    Monitor M3.


   58. Additional CPV code(s):
    30231300
   59. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   60. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   61. Award criteria:
   62. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   63. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   64. Additional information:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   65. Title:

    Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdh).


   66. Additional CPV code(s):
    30214000
   67. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   68. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdh). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   69. Award criteria:
   70. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdh). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   71. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   72. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   73. Title:

    Notebook NB (bdf).


   74. Additional CPV code(s):
    30213100
   75. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   76. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (bdf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   77. Award criteria:
   78. Information about options:
    Options: no
   79. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   80. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   81. Title:

    Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL3.


   82. Additional CPV code(s):
    30213100
   83. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   84. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   85. Award criteria:
   86. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   87. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   88. Additional information:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   89. Title:

    UPS 1.


   90. Additional CPV code(s):
    30237280
   91. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   92. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: UPS 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   93. Award criteria:
   94. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: UPS 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   95. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   96. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   97. Title:

    Małogabarytowa stacja robocza MSD (bcc).


   98. Additional CPV code(s):
    30214000
   99. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   100. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Małogabarytowa stacja robocza MSD (bcc). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   101. Award criteria:
   102. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Małogabarytowa stacja robocza MSD (bcc). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   104. Additional information:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   105. Title:

    Notebook NB (acf).


   106. Additional CPV code(s):
    30213100
   107. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   108. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (acf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   109. Award criteria:
   110. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (acf). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   111. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   112. Additional information:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 14 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   113. Title:

    Drukarka laserowa monochromatyczna A 4 DLt.


   114. Additional CPV code(s):
    30232110
   115. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   116. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A 4 DLt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   117. Award criteria:
   118. Information about options:
    Options: no
   119. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   120. Additional information:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 15 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   121. Title:

    UPS 3.


   122. Additional CPV code(s):
    30237280
   123. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   124. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: UPS 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   125. Award criteria:
   126. Information about options:
    Options: no
   127. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   128. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   129. Title:

    Monitor M1.


   130. Additional CPV code(s):
    30231300
   131. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   132. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   133. Award criteria:
   134. Information about options:
    Options: no
   135. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   136. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   137. Title:

    Notebook NB (aef).


   138. Additional CPV code(s):
    30213100
   139. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   140. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (aef). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   141. Award criteria:
   142. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook NB (aef). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   143. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   144. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   145. Title:

    Drukarka laserowa kolorowa A4 DL2.


   146. Additional CPV code(s):
    30232110
   147. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   148. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 DL2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   149. Award criteria:
   150. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 DL2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   151. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   152. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   153. Title:

    Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4.


   154. Additional CPV code(s):
    30232110
   155. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   156. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   157. Award criteria:
   158. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa monochromatyczna A4 DL4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   159. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   160. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   161. Title:

    Urządzenie wielofunkcyjne UW2.


   162. Additional CPV code(s):
    30232110
   163. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   164. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne UW2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   165. Award criteria:
   166. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne UW2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   167. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   168. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   169. Title:

    Stacja robocza SDt.


   170. Additional CPV code(s):
    30214000
   171. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   172. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SDt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   173. Award criteria:
   174. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza SDt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   175. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   176. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   177. Title:

    Monitor M2t.


   178. Additional CPV code(s):
    30231300
   179. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   180. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   181. Award criteria:
   182. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor M2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   183. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   184. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   185. Title:

    Notebook „tani” Nbt.


   186. Additional CPV code(s):
    30213100
   187. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   188. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook „tani” Nbt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   189. Award criteria:
   190. Information about options:
    Options: no
   191. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   192. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   193. Title:

    Drukarka laserowa kolorowa A4 – DLCt.


   194. Additional CPV code(s):
    30232110
   195. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   196. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa kolorowa A4 – DLCt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   197. Award criteria:
   198. Information about options:
    Options: no
   199. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   200. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   201. Title:

    Zasilacz awaryjny UPSt.


   202. Additional CPV code(s):
    30237280
   203. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   204. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Zasilacz awaryjny UPSt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   205. Award criteria:
   206. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Zasilacz awaryjny UPSt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   207. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   208. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   209. Title:

    Notebook „tani” Nbt.


   210. Additional CPV code(s):
    30213100
   211. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   212. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook „tani” Nbt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   213. Award criteria:
   214. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Notebook „tani” Nbt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykorzystanie prawa opcji oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   215. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   216. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   217. Title:

    Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt.


   218. Additional CPV code(s):
    30232110
   219. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   220. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Urządzenie wielofunkcyjne A4 UWt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   221. Award criteria:
   222. Information about options:
    Options: no
   223. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   224. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   225. Title:

    Stacja robocza typu TEMPEST TSDA.


   226. Additional CPV code(s):
    30214000
   227. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   228. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Stacja robocza typu TEMPEST TSDA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   229. Award criteria:
   230. Information about options:
    Options: no
   231. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   232. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   233. Title:

    Monitor 22” typu TEMPEST TM1A.


   234. Additional CPV code(s):
    30231300
   235. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   236. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Monitor 22” typu TEMPEST TM1A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   237. Award criteria:
   238. Information about options:
    Options: no
   239. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   240. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   241. Title:

    Drukarka laserowa A4 typu TEMPEST TDLA4.


   242. Additional CPV code(s):
    30232110
   243. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   244. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.: Drukarka laserowa A4 typu TEMPEST TDLA4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   245. Award criteria:
   246. Information about options:
    Options: no
   247. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   248. Additional information:

    Zamawiający w dniu 09.06.2017 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 31 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   249. Title:

    Zasilacz awaryjny TUPS.


   250. Additional CPV code(s):
    30237280
   251. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   252. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Zasilacz awaryjny TUPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   253. Award criteria:
   254. Information about options:
    Options: no
   255. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   256. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   257. Title:

    Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdg).


   258. Additional CPV code(s):
    30214000
   259. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   260. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Małogabarytowa stacja robocza MSD (bdg). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   261. Award criteria:
   262. Information about options:
    Options: no
   263. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   264. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   265. Title:

    Skaner płaski A4 SK2.


   266. Additional CPV code(s):
    30216110
   267. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, ul. Warszawska 22, 05-130 Zegrze Południowe.


   268. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego tj.:Skaner płaski A4 SK2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości zostały podane w dokumentacji przetargowej.


   269. Award criteria:
   270. Information about options:
    Options: no
   271. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   272. Additional information:

    Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione w dokumentacji przetargowej – SIWZ.


   273. Title

Other tenders from Poland за for this period

Computer equipment and supplies Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED