Medical consumables

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Number: 4251207
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
   ul. Grunwaldzka 45
   Kielce
   25-736
   Poland
   Telephone: +48 413671339
   E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
   Fax: +48 413660014
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://bip.wszzkielce.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: SPZOZ
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów WSzZ w Kielcach.


    Reference number: EZ/ZP/73/2017/ES
   2. Main CPV code:
    33140000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Pakiet nr 1 – Materiały medyczne jednorazowego użytku


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33140000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   4. Description of the procurement:

    Materiały medyczne jednorazowego użytku.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 1 – 1000,00zł.


   14. Title:

    Pakiet nr 2 – Strzykawki do kontrastu


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33140000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   17. Description of the procurement:

    Strzykawki do kontrastu.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 2– 200,00zł.


   27. Title:

    Pakiet nr 3 – Kapturki osłonowe


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    33140000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   30. Description of the procurement:

    Kapturki osłonowe.


   31. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 3 – 89,00 zł.


   40. Title:

    Pakiet nr 4 – Elektrody


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    33140000
   42. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   43. Description of the procurement:

    Elektrody do pomiaru ABR.


   44. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   45. Estimated value:

   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   52. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 4 – 45,00 zł.


   53. Title:

    Pakiet nr 5- Zestawy do schładzania pacjenta


    Lot No: 5
   54. Additional CPV code(s):
    33140000
   55. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   56. Description of the procurement:

    Zestawy do schładzania pacjenta.


   57. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   58. Estimated value:

   59. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   60. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   61. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about electronic catalogues:

   64. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   65. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 5– 1600,00 zł.


   66. Title:

    Pakiet nr 6- Worki laparoskopowe


    Lot No: 6
   67. Additional CPV code(s):
    33140000
   68. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   69. Description of the procurement:

    Worki laparoskopowe.


   70. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   71. Estimated value:

   72. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   73. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   74. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   75. Information about options:
    Options: no
   76. Information about electronic catalogues:

   77. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   78. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 6 – 96,00 zł.


   79. Title:

    Pakiet nr 7- Maski twarzowe


    Lot No: 7
   80. Additional CPV code(s):
    33140000
   81. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   82. Description of the procurement:

    Maski twarzowe podgłówkowe.


   83. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   84. Estimated value:

   85. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   86. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   87. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   88. Information about options:
    Options: no
   89. Information about electronic catalogues:

   90. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   91. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 7 – 720,00 zł.


   92. Title:

    Pakiet nr 8 -Zestawy do podciśnieniowej terapii ran


    Lot No: 8
   93. Additional CPV code(s):
    33140000
   94. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   95. Description of the procurement:

    Zestawy do podciśnieniowej terapii ran.


   96. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   97. Estimated value:

   98. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   99. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   100. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   101. Information about options:
    Options: no
   102. Information about electronic catalogues:

   103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   104. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 8 – 600,00 zł.


   105. Title:

    Pakiet nr 9 – Igły do blokad nerwów obwodowych


    Lot No: 9
   106. Additional CPV code(s):
    33140000
   107. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   108. Description of the procurement:

    Igły do blokad nerwów obwodowych.


   109. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   110. Estimated value:

   111. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   112. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   113. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   114. Information about options:
    Options: no
   115. Information about electronic catalogues:

   116. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   117. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 9 – 80,00 zł.


   118. Title:

    Pakiet nr 10 – Zestawy do tracheotomii


    Lot No: 10
   119. Additional CPV code(s):
    33140000
   120. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   121. Description of the procurement:

    Zestawy do tracheotomii.


   122. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   123. Estimated value:

   124. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   125. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   126. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   127. Information about options:
    Options: no
   128. Information about electronic catalogues:

   129. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   130. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 10 – 2500,00 zł.


   131. Title:

    Pakiet nr 11 – Środki pielęgnacyjne


    Lot No: 11
   132. Additional CPV code(s):
    33140000
   133. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   134. Description of the procurement:

    Środki pielęgnacyjne.


   135. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   136. Estimated value:

   137. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   138. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   139. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   140. Information about options:
    Options: no
   141. Information about electronic catalogues:

   142. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   143. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 11 – 1900,00 zł.


   144. Title:

    Pakiet nr 12 – Zestawy do hemodializy


    Lot No: 12
   145. Additional CPV code(s):
    33140000
   146. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   147. Description of the procurement:

    Zestawy do hemodializy.


   148. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   149. Estimated value:

   150. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   151. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   152. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   153. Information about options:
    Options: no
   154. Information about electronic catalogues:

   155. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   156. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 12 – 6500,00 zł.


   157. Title:

    Pakiet nr 13 – Artykuły medyczne jednorazowego użytku


    Lot No: 13
   158. Additional CPV code(s):
    33140000
   159. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   160. Description of the procurement:

    Artykuły medyczne jednorazowego użytku.


   161. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   162. Estimated value:

   163. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   164. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   165. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   166. Information about options:
    Options: no
   167. Information about electronic catalogues:

   168. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   169. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 13 – 120,00 zł.


   170. Title:

    Pakiet nr 14 – Materiały stomatologiczne


    Lot No: 14
   171. Additional CPV code(s):
    33140000
   172. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   173. Description of the procurement:

    Materiały stomatologiczne.


   174. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   175. Estimated value:

   176. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   177. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   178. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   179. Information about options:
    Options: no
   180. Information about electronic catalogues:

   181. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   182. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 14 – 20,00 zł.


   183. Title:

    Pakiet nr 15 – Elektrody do defibrylacji


    Lot No: 15
   184. Additional CPV code(s):
    33140000
   185. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   186. Description of the procurement:

    Elektrody do defibrylacji.


   187. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   188. Estimated value:

   189. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   190. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   191. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   192. Information about options:
    Options: no
   193. Information about electronic catalogues:

   194. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   195. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 15 – 170,00 zł.


   196. Title:

    Pakiet nr 16 -Preparat do okołooperacyjnej terapii płynowej


    Lot No: 16
   197. Additional CPV code(s):
    33140000
   198. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   199. Description of the procurement:

    Preparat do okołooperacyjnej terapii płynowej.


   200. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   201. Estimated value:

   202. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   203. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   204. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   205. Information about options:
    Options: no
   206. Information about electronic catalogues:

   207. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   208. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 16 – 40,00 zł.


   209. Title:

    Pakiet nr 17 -Frezy do wiertarki neurochirurgicznej


    Lot No: 17
   210. Additional CPV code(s):
    33140000
   211. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   212. Description of the procurement:

    Frezy do wiertarki neurochirurgicznej.


   213. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   214. Estimated value:

   215. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   216. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   217. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   218. Information about options:
    Options: no
   219. Information about electronic catalogues:

   220. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   221. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 17 – 6500,00 zł.


   222. Title:

    Pakiet nr 18 -Linia pacjenta


    Lot No: 18
   223. Additional CPV code(s):
    33140000
   224. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   225. Description of the procurement:

    Linia pacjenta.


   226. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   227. Estimated value:

   228. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   229. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   230. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   231. Information about options:
    Options: no
   232. Information about electronic catalogues:

   233. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   234. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 18 – 250,00 zł.


   235. Title:

    Pakiet nr 19 -Rurki intubacyjne


    Lot No: 19
   236. Additional CPV code(s):
    33140000
   237. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   238. Description of the procurement:

    Rurki intubacyjne.


   239. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   240. Estimated value:

   241. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   242. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   243. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   244. Information about options:
    Options: no
   245. Information about electronic catalogues:

   246. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   247. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 19 – 300,00 zł.


   248. Title:

    Pakiet nr 20 -Paski do glukometru


    Lot No: 20
   249. Additional CPV code(s):
    33140000
   250. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   251. Description of the procurement:

    Paski do glukometru.


   252. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   253. Estimated value:

   254. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   255. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   256. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   257. Information about options:
    Options: no
   258. Information about electronic catalogues:

   259. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   260. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 20 – 700,00 zł.


   261. Title:

    Pakiet nr 21 -Etykiety samoprzylepne


    Lot No: 21
   262. Additional CPV code(s):
    33140000
   263. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   264. Description of the procurement:

    Etykiety samoprzylepne.


   265. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   266. Estimated value:

   267. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   268. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   269. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   270. Information about options:
    Options: no
   271. Information about electronic catalogues:

   272. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   273. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 21 – 80,00 zł.


   274. Title:

    Pakiet nr 22 – Zestaw do drenażu opłucnej


    Lot No: 22
   275. Additional CPV code(s):
    33140000
   276. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   277. Description of the procurement:

    Zestaw do drenażu opłucnej.


   278. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   279. Estimated value:

   280. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   281. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   282. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   283. Information about options:
    Options: no
   284. Information about electronic catalogues:

   285. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   286. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 22 – 1700,00 zł.


   287. Title:

    Pakiet nr 23 – Kaniule nosowe, plastry do mocowania kaniul, plastry ochronne


    Lot No: 23
   288. Additional CPV code(s):
    33140000
   289. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.


   290. Description of the procurement:

    Kaniule nosowe, plastry do mocowania kaniul, plastry ochronne.


   291. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   292. Estimated value:

   293. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   294. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   295. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   296. Information about options:
    Options: no
   297. Information about electronic catalogues:

   298. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   299. Additional information:

    Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

    dla Pakietu nr 23 – 500,00 zł.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

    1) posiadają właściwe zdolności techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako:

    zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) jedną dostawę, której przedmiotem był asortyment o charakterze tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości (umowy) brutto minimum:

    dla Pakietu nr 1 – 50 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 2 – 10 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 3 – 4 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 4 – 2 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 5 – 50 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 6 – 5 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 7 – 30 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 8 – 30 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 9 – 4 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 10 – 130 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 11 – 100 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 12 – 300 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 13 – 5 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 14 – 1 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 15 – 9 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 16 – 2 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 17 – 300 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 18 – 15 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 19 – 15 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 20 – 30 000,00 zł.

    dla Pakietu nr 21 – 4 000,00 zł

    dla Pakietu nr 22 – 80 000,00 zł

    dla Pakietu nr 23 – 10 000,00 zł

    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 u.p.z.p.).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Dostawy sukcesywne wg bieżących potrzeb zamawiającego do magazynu medycznego przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, a w przypadku nie wybrania całości przedmiotu zamówienia, do wyczerpania asortymentu wg. potrzeb Zamawiającego nie dłużej niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy po cenach zawartych w umowie.

    Dostawy realizowane będą w terminie do 5 dni roboczych od dnia przesłanie wezwania – jest to termin maksymalny realizacji zamówienia. W przypadku gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji zamówienia to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostaw w zaproponowanym terminie.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 10:30
   Place:

   WSzZ ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce w Dziale Zamówień Publicznych.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

  dla Pakietu nr 1 – 1000,00zł.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587800
   Internet address: http://uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Signs and related items Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Medical equipments Source: TED

Servers Source: TED

Medical equipments Source: TED