Servers

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Uniwersytet Gdański
Number: 4251218
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Transport

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Uniwersytet Gdański
   ul. Jana Bażyńskiego 8
   Gdańsk
   80-309
   Poland
   E-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
   Fax: +48 585233110
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.ug.edu.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: uczelnia publiczna
  5. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Część I – Jednorazowa dostawa serwera, Część II – Jednorazowa dostawa stacji dyskowej, dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.


    Reference number: A120-211-131/17/MB
   2. Main CPV code:
    48820000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa w częściach: część I – dostawa serwera – 1 szt., część II – dostawa stacji dyskowej – 1 szt., zwanych dalej „sprzętem”, dla Uniwersytetu Gdańskiego.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ, odpowiednio do części I i II.

    Dostawa obejmuje:

    1) transport sprzętu na koszt Wykonawcy,

    2) wniesienie i ustawienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lotsMaximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
  2. Description
   1. Title:

    Część I – Jednorazowa dostawa serwera dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    48820000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Miejscem dostawy sprzętu dla części I – 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, Wydział Biologii, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, pok. C413.


   4. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ, odpowiednio do części I.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 50
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Informacje zawarte w SIWZ rozdział III pkt 11, 12.

    Faktyczna realizacja nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego, Wykonawcy, zaświadczenia wydanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o 0 % stawce podatku VAT.


   14. Title:

    Część II – Jednorazowa dostawa stacji dyskowej dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    30233132
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Miejscem dostawy sprzętu dla części II – 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59, Wydział Biologii, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, pok. C413.


   17. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ, odpowiednio do części II.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 50
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Informacje zawarte w SIWZ rozdział III pkt 11, 12.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

    Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Zgodnie z rozdziałem V, VI, VII SIWZ.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Zgodnie z rozdziałem V, VI, VII SIWZ.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – projekt umowy (należy zapoznać się na stronie www.ug.edu.pl)


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 109-219155
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 11:15
   Place:

   Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Marek Bocian – przewodniczący

   Rafał Rzepecki – sekretarz

   Julita Minasiewicz

   Janusz Stasiłowicz.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Informacje zawarte w SIWZ rozdział III pkt 11, 12.

  Faktyczna realizacja nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego, Wykonawcy, zaświadczenia wydanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o 0 % stawce podatku VAT.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Urząd Zamówień Publicznych
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Telephone: +48 224587801
   E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
   Fax: +48 224587700
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Medical equipments Source: TED

Police cars Source: TED

Printers and plotters Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Network equipment Source: TED