Medical consumables

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Number: 4251250
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 95 772 (USD)
Price original: 348 420 (PLN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Szpital Uniwersytecki w Krakowie
   ul. Kopernika 36
   Kraków
   31-501
   Poland
   Telephone: +48 124247046
   E-mail: bmusial@su.krakow.pl
   Fax: +48 124247120
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa materiałów do elektrokardiologii interwencyjnej.


    Reference number: DFZP-BM-271-149/2017
   2. Main CPV code:
    33140000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do elektrokardiologii interwencyjnej.

    Zamówienie zostało podzielone na 2 części.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 348 420.00 PLN
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    1


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33140000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szpital Uniwersytecki w Krakowie.


   4. Description of the procurement:

    1.Cewniki balonowe do doprężania stentów o małych długościach – 2000 sztuk.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 318 000.00 PLN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Wadium wynosi 6 300 PLN.


   14. Title:

    2


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33140000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szpital Uniwersytecki w Krakowie.


   17. Description of the procurement:

    1. Prowadniki zabiegowe – 180 sztuk.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 30 420.00 PLN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Wadium wynosi 600 PLN.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Określa załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór umowy).


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedureJustification:

   Istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Aktualnie obowiązująca umowa zawarta jest do 28.7.2018 roku, jednak zwiększone zapotrzebowanie użytkownika sprzętu zaspokaja jego potrzeby na okres maksymalnie 2 miesięcy. Niezbędne jest zastosowanie procedury przyspieszonej w celu zagwarantowania ciągłości w dostawach zamawianego towaru.


  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-28
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-28
   Local time: 12:15
   Place:

   Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków, pokój 20E.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Wadium wynosi 6 300 PLN.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Internet address: www.uzp.gov.pl
  2. Body responsible for mediation procedures
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

   2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

   3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

   4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

   — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

   2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

   3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

   4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

   — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


   Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
   ul. Postępu 17a
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
   Internet address: www.uzp.gov.pl
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Poland за for this period

Construction work for highways, roads Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED