Construction work

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Number: 4251351
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
   C. K. Norwida 25
   Wrocław
   50-375
   Poland
   E-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl
   Fax: +48 713205386
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Budowa Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej” w ramach Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


    Reference number: R0AP0000.272.53.2017
   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: "Budowa Ośrodka Zaawansowanych Technologii Produkcji Ogrodniczej”, wchodzącego w skład planowanego przedsięwzięcia priorytetowego pn. Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, 2014-2020, Priorytet:1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie: 1:1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni jednostek naukowych.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opracowaniach, wymienionych wg pierwszeństwa:

    1. Doszczegółowienie opracowań PFU i Opracowania uzupełniającego do PFU wraz z załącznikami

    2. Opracowanie uzupełniające do PFU,

    3. Program Funkcjonalno-Użytkowy.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12
 3. Original notice reference
  2017/S 128-260178
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Overhaul and refurbishment work Source: TED

Building construction work Source: TED