Construction work

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Zakład Karny
Number: 4251354
Publication date: 14-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zakład Karny
   al. Parkowa 1
   Potulice
   89-120
   Poland
   Telephone: +48 525874440
   E-mail: anna.strzelczyk@sw.gov.pl
   Fax: +48 525874400
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Wykonanie – w trybie „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków w ramach zmniejszenia energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej Zakładu Karnego w.


    Reference number: DKW.2232.14.2017.AS
   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie termomodernizacji budynków

    w ramach zmniejszenia energochłonności obiektów ZK w Potulicach.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

    — PFU stanowiący, audyt energetyczny i audyt ex ante, audyt wymiany oświetlenia na energooszczędne: patrz załączniki do SIWZ.

    3. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego Wykonawca:3.1. przygotuje niezbędną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami (PFU) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymogów z nich wynikających, 3.2. wykona na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej roboty budowlane wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału, przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest osiągnięcie wymaganych wskaźników określonych w załączniku nr 8 do umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW (załącznik do niniejszej SIWZ).


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12
 3. Original notice reference
  2017/S 170-348137
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
   Section number: VI.3
   Place of text to be modified: VI.3
  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Overhaul and refurbishment work Source: TED

Building construction work Source: TED

Installation of doors and windows and related components Source: TED

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Osielsku przy ul. Tymiankowej 5 m. 18 Source: WOJSKOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KWATERA”

PN-KONSERWACJA I WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKACH NR 15 I 17 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W OLEŚNICY PRZY UL. WILEŃSKIEJ 14 Source: 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY