Repair and maintenance services of electrical building installations

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Uniwersytet Warszawski
Number: 4790630
Publication date: 12-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Electrical services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Uniwersytet Warszawski
   ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
   Warszawa
   00-927
   Poland
   Telephone: +48 225520242
   E-mail: dzp@adm.uw.edu.pl
   Fax: +48 225522507
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Prowadzenie eksploatacji i konserwację sieci i urządzeń SN 20kV Zgrupowania Ochota, Zgrupowania Centrum i budynków dydaktycznych przy ul. Hożej 69 oraz ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie w okresie 48 m-cy.


    Reference number: DZP-361-114/2017
   2. Main CPV code:
    50711000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na prowadzeniu eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, montażu oraz kontrolno-pomiarowym uniwersyteckiej sieci kablowej SN 20 kV i urządzeń elektroenergetycznych SN 20 kV Zgrupowania Ochota, budynków dydaktycznych przy ul. Hoża 69 i ul. Szturmowa 1/3 oraz sieci kablowej nn i urządzeń elektroenergetycznych nn i SN Zgrupowania Centrum UW.

    2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności stanowi Załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ, dostępny na stronie Zamawiającego: www.uw.edu.pl


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-10-09
 3. Original notice reference
  2017/S 193-396116
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Medical practice services Source: TED

Medical practice services Source: TED

Medical practice services Source: TED

Medical practice services Source: TED

Medical practice services Source: TED