Medical equipments

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Number: 5389206
Publication date: 11-11-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
   ul. Pabianicka 62
   Łódź
   93-558
   Poland
   Telephone: +48 426895911
   E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
   Fax: +48 426895409
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   www.przetargi.kopernik.lodz.pl
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
   ul. Pabianicka 62, Kancelaria Szpitala
   Łódź
   93-534
   Poland
   Contact person: 93-534
   Telephone: +48 426895911
   E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
   Fax: +48 426895409
   Internet address(es):
   Main address: https://szpitale.lodzkie.pl/kopernik/pl
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę ,sprzętu medycznego dla WWCOiT w Łodzi 146/ZP/17.


    Reference number: 146/ZP/17
   2. Main CPV code:
    33100000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

    Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje w danym pakiecie.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    1


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33100000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

    Centrum Onkologii i Traumatologii

    im. M. Kopernika w Łodzi

    ul. Pabianicka 62

    93-513 Łódź.


   4. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Lp. Kryterium Ranga

    1. Cena 60 %

    2. Termin dostawy 20 %

    3. Termin realizacji reklamacji 10 %

    4 Data ważności 10 %.


   14. Title:

    2


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33100000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

    Centrum Onkologii i Traumatologii

    im. M. Kopernika w Łodzi

    ul. Pabianicka 62

    93-513 Łódź.


   17. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.


   18. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    Lp. Kryterium Ranga

    1. Cena 60 %

    2. Termin dostawy 20 %

    3. Termin realizacji reklamacji 10 %

    4 Data ważności 10 %.


   27. Title:

    3


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    33100000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

    Centrum Onkologii i Traumatologii

    im. M. Kopernika w Łodzi

    ul. Pabianicka 62

    93-513 Łódź.


   30. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.


   31. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   32. Estimated value:

   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:

    Lp. Kryterium Ranga

    1. Cena 60 %

    2. Termin dostawy 20 %

    3. Termin realizacji reklamacji 10 %

    4 Data ważności 10 %.


   40. Title:

    4


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    33100000
   42. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

    Centrum Onkologii i Traumatologii

    im. M. Kopernika w Łodzi

    ul. Pabianicka 62

    93-513 Łódź.


   43. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.


   44. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   45. Estimated value:

   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: no
   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   52. Additional information:

    Lp. Kryterium Ranga

    1. Cena „C” 60 %

    2. Jakość „J” 40 %.


   53. Title:

    5


    Lot No: 5
   54. Additional CPV code(s):
    33100000
   55. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

    Centrum Onkologii i Traumatologii

    im. M. Kopernika w Łodzi

    ul. Pabianicka 62

    93-513 Łódź.


   56. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.


   57. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   58. Estimated value:

   59. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   60. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   61. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about electronic catalogues:

   64. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   65. Additional information:

    Lp. Kryterium Ranga

    1. Cena „C” 60 %

    2. Jakość „J” 40 %.


   66. Title:

    6


    Lot No: 6
   67. Additional CPV code(s):
    33100000
   68. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

    Centrum Onkologii i Traumatologii

    im. M. Kopernika w Łodzi

    ul. Pabianicka 62

    93-513 Łódź.


   69. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.


   70. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   71. Estimated value:

   72. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   73. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   74. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   75. Information about options:
    Options: no
   76. Information about electronic catalogues:

   77. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   78. Additional information:

    Lp. Kryterium Ranga

    1. Cena „C” 60 %

    2. Jakość „J” 40 %.


   79. Title:

    7


    Lot No: 7
   80. Additional CPV code(s):
    33100000
   81. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

    Centrum Onkologii i Traumatologii

    im. M. Kopernika w Łodzi

    ul. Pabianicka 62

    93-513 Łódź.


   82. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.


   83. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   84. Estimated value:

   85. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   86. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   87. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   88. Information about options:
    Options: no
   89. Information about electronic catalogues:

   90. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   91. Additional information:

    Lp. Kryterium Ranga

    1. Cena „C” 60 %

    2. Jakość „J” 40 %.


   92. Title:

    8


    Lot No: 8
   93. Additional CPV code(s):
    33100000
   94. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

    Centrum Onkologii i Traumatologii

    im. M. Kopernika w Łodzi

    ul. Pabianicka 62

    93-513 Łódź.


   95. Description of the procurement:

    Zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ.


   96. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   97. Estimated value:

   98. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   99. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   100. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   101. Information about options:
    Options: no
   102. Information about electronic catalogues:

   103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   104. Additional information:

    Lp. Kryterium Ranga

    1. Cena „C” 60 %

    2. Jakość „J” 40 %.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Okresśone zostały w załącznikach nr 6 do SIWZ.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-12-21
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   PL
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-12-21
   Local time: 11:00
   Place:

   Wojewódzkie Wielospecjalistyczne

   Centrum Onkologii i Traumatologii

   im. M. Kopernika w Łodzi

   ul. Pabianicka 62

   93-513 Łódź

   Dział Zamówień Publicznych.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Lp. Kryterium Ranga

  1. Cena 60 %

  2. Termin dostawy 20 %

  3. Termin realizacji reklamacji 10 %

  4 Data ważności 10 %.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

   10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

   11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

   13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

   4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

   5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

   7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

   10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

   2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

   11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

   12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

   13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

   14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie.


   Krajowa Izba Odwoławcza
   ul. Postępu 17A
   Warszawa
   02-676
   Poland
   Contact person: 02-676
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-11-09

Other tenders from Poland за for this period

Accumulators, primary cells and primary batteries Source: TED

Portable computers Source: TED

Gas oils Source: TED

Angioplasty supplies Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED