Insurance services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Number: 5496779
Publication date: 16-11-2017
Source: TED
Deadline: 4 days
Descripition in original language
Tags: Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
   ul. A. Rogalińskiego 3
   Łuków
   21-400
   Poland
   Telephone: +48 717770400
   E-mail: centrala@suprabrokers.pl
   Fax: +48 717770455
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.


    Reference number: 159/2017/Łuków
   2. Main CPV code:
    66510000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

    Przedmiotem postępowania jest:

    Pakiet I

    1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą

    2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

    3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

    Pakiet II

    1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

    2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

    Pakiet III

    1. Ubezpieczenia komunikacyjne.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-11-14
 3. Original notice reference
  2017/S 197-404924
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: II.2.11
   Place of text to be modified: II.2.11
   Instead of:

   1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

   2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


   Read:

   Nie dotyczy.


   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Instead of:

   Data: 21/11/2017

   Czas lokalny: 11:00.


   Read:

   Data: 29/11/2017

   Czas lokalny: 11:00.


   Section number: IV.2.6
   Place of text to be modified: IV.2.6
   Instead of:

   Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2018.


   Read:

   Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2018.


   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
   Instead of:

   Data: 21/11/2017

   Czas lokalny: 11:15

   Miejsce:

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

   21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3

   oferty należy składać w sekretariacie.

   Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:


   Read:

   Data: 29/11/2017

   Czas lokalny: 11:15

   Miejsce:

   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

   21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3

   oferty należy składać w sekretariacie.

   Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:


  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Health services Source: TED

Cleaning services Source: TED

Road transport services Source: TED

Insurance services Source: TED

Credit granting services Source: TED