Insurance services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
Number: 5496783
Publication date: 16-11-2017
Source: TED
Deadline: 4 days
Descripition in original language
Tags: Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
   ul. Arkońska 4
   Szczecin
   71-455
   Poland
   E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
   Fax: +48 918139079
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.


    Reference number: EP/220/79/2017
   2. Main CPV code:
    66510000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, obejmujące 2 zadania:

    Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie,

    Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

    2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4A i/lub 4B do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

    3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-11-14
 3. Original notice reference
  2017/S 197-405131
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Credit granting services Source: TED

Forestry services Source: TED

Architectural and related services Source: TED

Ice-clearing services Source: TED

Architectural design services Source: TED