Demolition, site preparation and clearance work

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Veolia Energia Łódź S.A.
Number: 7010336
Publication date: 11-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Demolition work

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Veolia Energia Łódź S.A.
   Jadzi Andrzejewskiej 5
   Łódź
   92-550
   Poland
   Telephone: +48 667902492
   E-mail: tomasz.gawlik@veolia.com
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: Przedsiębiorstwo Prywatne
  3. Main activity:
   Other activity: Produkcja ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz przesył i dystrybucja ciepła przez własną sieć ciepłowniczą
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej w podziale na zadania od 1 do 6


    Reference number: TG/VCUW/VLOD/01/2017
   2. Main CPV code:
    45111000, 45111000, 45111000, 45111000, 45111000, 45111000, 45111000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej w Łodzi w podziale na zadania:

    Zad 1 od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej wraz z przyłączami - etap 1 od K-173/4 do K-173/9 wraz z przyłączami.

    Zad 2 od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej wraz z przyłączami - etap 2 od K-173/9 wraz z przyłączami w kierunku ulicy Gdańskiej 74 i w kierunku ul. Struga 24.

    Zad 3 pomiędzy sieciami preizolowanymi między komorami K-860 a K-3108/14 ze zmianą trasy na wschodnią stronę ulicy Brukowej na wysokości posesji Brukowa 4 i 6/8 z przebudową odcinka sieci 2xDn300 na przyłącze 2xDn50 do bud. Brukowa 7.

    Zad 4 od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza wraz z przyłączami - etap 1 od K-434 do K-1.

    Zad 5 z K-12 kierunek bl. 1 oraz bl. 17 os. Radogoszcz-Glinki wraz z przyłączami - etap 1 od K-12 kierunek K-3 wraz z przyłączami.

    Zad 6 z S-3 os. Gwiazdowa do Gwiazdowa 11 wraz z przyłączami.

    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera specyfikacja techniczna SWZ część III.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-173/4 do K-173/9 wraz z przyłączami


   2. Additional CPV code(s):
    45111000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Łódź w okolicach ulicy Gdańskiej.


   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-173/4 do K-173/9 wraz z przyłączami.

    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera specyfikacja techniczna SWZ Część III.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi (w tym hermetyzacja zespołu złącz) / Weighting: 20 %
    Price - Weighting: 80 %
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium dla Zadania 1 w wysokości 10.000,00 PLN.

    Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały określone w pkt. 12, SWZ Część I.


   9. Title:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej w Łodzi wraz z przyłączami - etap 2 od K-173/9 wraz z przyłączami w kierunku ulicy Gdańskiej 74 i w kierunku ul. Struga 24


   10. Additional CPV code(s):
    45111000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Łódź w okolicach ulicy Gdańskiej.


   12. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej w Łodzi wraz z przyłączami - etap 2 od K-173/9 wraz z przyłączami w kierunku ulicy Gdańskiej 74 i w kierunku ul. Struga 24 w Łodzi.

    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera specyfikacja techniczna przedstawiona w SWZ Część III.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi (w tym hermetyzacja zespołu złącz) / Weighting: 20 %
    Price - Weighting: 80 %
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
   16. Additional information:

    Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium dla Zadania 2 w wysokości 12.000,00 PLN.

    Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały określone w pkt. 12, SWZ Część I.


   17. Title:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej pomiędzy sieciami preizolowanymi między komorami K-860 a K-3108/14 ze zmianą trasy na wschodnią stronę ulicy Brukowej w Łodzi na wysokości posesji Brukowa 4 i 6


   18. Additional CPV code(s):
    45111000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Łódź w okolicach ulicy Brukowej.


   20. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej pomiędzy sieciami preizolowanymi między komorami K-860 a K-3108/14 ze zmianą trasy na wschodnią stronę ulicy Brukowej w Łodzi na wysokości posesji Brukowa 4 i 6/8 z przebudową odcinka sieci 2xDn300 na przyłącze 2xDn50 do bud. Brukowa 7 w Łodzi.

    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera specyfikacja techniczna przedstawiona w SWZ Część III.


   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi (w tym hermetyzacja zespołu złącz) / Weighting: 20 %
    Price - Weighting: 80 %
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
   24. Additional information:

    Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium dla Zadania 3 w wysokości 7.000,00 PLN.

    Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały określone w pkt. 12, SWZ Część I.


   25. Title:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-434 do K-1


   26. Additional CPV code(s):
    45111000
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Łódź w okolicach osiedla Berka Joselewicza.


   28. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-434 do K-1.

    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera specyfikacja techniczna przedstawiona w SWZ Część III.


   29. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi (w tym hermetyzacja zespołu złącz) / Weighting: 20
    Price - Weighting: 80
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
   32. Additional information:

    Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium dla Zadania 4 w wysokości 6.000,00 PLN.

    Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały określone w pkt. 12 SWZ Część I.


   33. Title:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-12 kierunek bl. 1 oraz bl. 17 os. Radogoszcz-Glinki w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-12 kierunek K-3 wraz z przyłączami


   34. Additional CPV code(s):
    45111000
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Łódź w okolicach osiedla Radogoszcz-Glinki.


   36. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-12 kierunek bl. 1 oraz bl. 17 os. Radogoszcz-Glinki w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-12 kierunek K-3 wraz z przyłączami.

    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera specyfikacja techniczna przedstawiona w SWZ Część III.


   37. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi (w tym hermetyzacja zespołu złącz) / Weighting: 20 %
    Price - Weighting: 80 %
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
   40. Additional information:

    Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium dla Zadania 5 w wysokości 11.000,00 PLN.

    Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały określone w pkt. 12 SWZ Część I.


   41. Title:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z S-3/1 os. Gwiazdowa do Gwiazdowa 11 w Łodzi wraz z przyłączami


   42. Additional CPV code(s):
    45111000
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Łódź w okolicach ulicy Gwiazdowej.


   44. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest:

    Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z S-3/1 os. Gwiazdowa do Gwiazdowa 11 w Łodzi wraz z przyłączami.

    Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera specyfikacja techniczna przedstawiona w SWZ Część III.


   45. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane wraz z robotami montażowymi (w tym hermetyzacja zespołu złącz) / Weighting: 20 %
    Price - Weighting: 80 %
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
   48. Additional information:

    Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium dla Zadania 6 w wysokości 2.000,00 PLN.

    Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały określone w pkt. 12 SWZ Część I.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Competitive procedure with negotiation
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 163-335527
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 1
  Title:

  Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-173/4 do K-173/9 wraz z przyłączami


  Contract No: 2
  Lot No: 2
  Title:

  Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-173/1 w kierunku ul. Gdańskiej w Łodzi wraz z przyłączami - etap 2 od K-173/9 wraz z przyłączami w kierunku ulicy Gdańskiej 74 i w kierunku ul. Struga 24


  Contract No: 3
  Lot No: 3
  Title:

  Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej pomiędzy sieciami preizolowanymi między komorami K-860 a K-3108/14 ze zmianą trasy na wschodnią stronę ulicy Brukowej w Łodzi na wysokości posesji Brukowa 4 i 6


  Contract No: 4
  Lot No: 4
  Title:

  Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-218 w kierunku os. Berka Joselewicza w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-434 do K-1


  Contract No: 5
  Lot No: 5
  Title:

  Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-12 kierunek bl. 1 oraz bl. 17 os. Radogoszcz-Glinki w Łodzi wraz z przyłączami - etap 1 od K-12 kierunek K-3 wraz z przyłączami


  Contract No: 6
  Lot No: 6
  Title:

  Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z S-3/1 os. Gwiazdowa do Gwiazdowa 11 w Łodzi wraz z przyłączami.


 1. Additional information

  Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium dla Zadania 1 w wysokości 10.000,00 PLN.

  Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały określone w pkt. 12, SWZ Część I.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   x
   x
   Poland
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

 3. Date of dispatch of this notice
  2018-01-09

Other tenders from Poland за for this period

General construction work for pipelines Source: TED

Flood-prevention works Source: TED

Engineering works and construction works Source: TED

Electrical fitting work Source: TED

Wykonanie projektu oraz robót budowlanych związanych z przebudową zakończenia torów nr 32 i 34 wraz zabezpieczeniem kanału kablowego na bocznicy KWK Piast-Ziemowit Ruchu Ziemowit. Source: Polska Grupa Górnicza