Security services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Number: 7050649
Publication date: 13-01-2018
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Security

Description

13/01/2018    S9    - - Services - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Poland-Warsaw: Security services

2018/S 009-016747

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Poland
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów
Telephone: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pkpsa.pl

I.2)Joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka Skarbu Państwa
I.5)Main activity
Other activity: Spółka Skarbu Państwa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ochrona fizyczna osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych

Reference number: KIZ/2017/WNP-007626
II.1.2)Main CPV code
79710000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał nr 1 do umowy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 789 192.85 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79711000
85312310
79714000
79715000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie będzie wykonywane na poniżej wymienionych dworcach zgodnie z niżej określonym opisem oraz postanowieniami OPZ:

Zadanie nr 1 Kategoria Dworca OGN Gdańsk.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Gdańsk Główny Premium

2 Gdańsk Wrzeszcz Aglomeracyjny

3 Gdynia Główna Premium

4 Rumia Aglomeracyjny

5 Sopot Premium

6 Wejherowo Aglomeracyjny

Usługa ochrony czasowej.

7 Gdańsk Oliwa Aglomeracyjny

Usługa ochrony – zamykanie/otwieranie Dworców.

8 Gdynia Wielki Kack Aglomeracyjny

Zadanie nr 2 Kategoria Dworca OGN Gdańsk.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Malbork Regionalny

2 Lębork Regionalny

3 Słupsk Wojewódzki

4 Tczew Regionalny

Usługa ochrony czasowej.

5 Puck Regionalny

6 Władysławowo Regionalny

Usługa ochrony – zamykanie/otwieranie Dworców.

7 Miastko Regionalny

8 Potęgowo Lokalny

Zadanie nr 3 Kategoria Dworca OGN Gdańsk.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Olsztyn Główny Wojewódzki

2 Elbląg Główny Wojewódzki

3 Ełk Regionalny

4 Iława Główna Regionalny

Usługa ochrony stałej (niecałodobowej).

5 Giżycko Regionalny

Usługa ochrony czasowej.

6 Działdowo Aglomeracyjny

7 Olsztyn Zachodni Aglomeracyjny

8 Szczytno Regionalny

Usługa ochrony – zamykanie/otwieranie Dworców.

9 Braniewo Lokalny

10 Korsze Lokalny

11 Morąg Regionalny

13 Pasłęk Regionalny

14 Susz Lokalny

15 Wydminy Lokalny

16 Gronowo Elbląskie Lokalny

Zadanie nr 4 Kategoria Dworca OGN Gdańsk.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Bydgoszcz Premium

2 Inowrocław Regionalny

Usługa ochrony czasowej.

3 Toruń Miasto Wojewódzki

4 Toruń Wschodni Wojewódzki

5 Włocławek Wojewódzki

Usługa ochrony – zamykanie/otwieranie Dworców.

6 Mogilno Regionalny

7 Janikowo Regionalny

8 Włocławek Zazamcze Aglomeracyjny

Zadanie nr 5 Kategoria Dworca OGN Poznań.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Białogard Regionalny

2 Koszalin Wojewódzki

3 Sławno Regionalny

4 Stargard Szczeciński Regionalny

5 Szczecin Dąbie Aglomeracyjny

6 Szczecin Główny Premium

7 Świnoujście Aglomeracyjny

Usługa ochrony stałej (niecałodobowej).

8 Kołobrzeg Regionalny

Usługa ochrony czasowej.

9 Gryfino Aglomeracyjny

10 Kliniska Aglomeracyjny

11 Międzyzdroje Regionalny

Usługa ochrony – zamykanie/otwieranie Dworców.

12 Kamień Pomorski Lokalny

13 Łobez Regionalny

14 Świdwin Regionalny

Zadanie nr 6 Kategoria Dworca OGN Poznań.

Usługa ochrony stałej (całodobowej).

1 Gorzów Wielkopolski Wojewódzki

2 Kostrzyn nad Odrą Regionalny

3 Zielona Góra Wojewódzki

4 Żary Regionalny

Usługa ochrony stałej (niecałodobowej).

5 Strzelce Krajeńskie Wsch. Lokalny

Usługa ochrony – zamykanie/otwieranie Dworców.

6 Sulechów Regionalny

7 Świebodzin Lokalny

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Ze względu na kończące się z dniem 31.10.2017 r. umowy na „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego” oraz prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług ochrony fizycznej do 30.9.2018 r. zachodzi konieczność zabezpieczenia ciągłości realizacji usług na dworcach kolejowych w miesiącu listopadzie 2017 r.

Zabezpieczenie usług ochrony jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i ograniczenia możliwych zagrożeń na czynnych dworcach kolejowych. W związku z tym zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dotychczasowym Wykonawcom usług.

W dniu 23.10.2017 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu na realizację usług ochrony na okres do 30.9.2018 r. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawarcie umowy z Wykonawcami wybranymi w przetargu możliwe jest w I połowie listopada (podpisanie umowy jest możliwe po upływie 10 dni od daty ogłoszenia wyboru Wykonawcy).

Mając na względzie konieczność zachowania ciągłości świadczenia usług ochrony osób i mienia na dworcach konieczne jest zapewnienie ich realizacji do czasu wyboru nowego Wykonawcy.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Działając na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Polskie Koleje Państwowe S.A., zaprosił konsorcjum Wykonawców, którego liderem jest IMPEL Security Polska Sp. z o.o. do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego na zasadach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 138i ust. 3 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: KIZ/2017/WNP-007626
Title:

Ochrona fizyczna osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators
V.2.3)Name and address of the contractor
IMPEL Security Polska Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
Wrocław
53-111
Poland
NUTS code: PL514

Internet address:http://www.impelsecurity.pl/

The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
IMPEL Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ślężna 118
Wrocław
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
IMPEL Monitoring Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ślężna 118
Wrocław
53-111
Poland
NUTS code: PL514
The contractor is an SME
V.2.3)Name and address of the contractor
Gwarant Agencja Ochrony S.A.
ul. Józefa Cygana 2
Opole
45-131
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 262 096.96 PLN
Total value of the contract/lot: 789 192.85 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Niniejsze zamówienie jest częścią większego zamówienia. Wartość szacunkowa całości zamówienia: 2 262 096,96 PLN netto. Wartość szacunkowa zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie: 789 192,85 PLN netto.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 omawianego artykułu.

2. Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne, prowadzona w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, tj. zamówień, których wartość nie przekracza 1 000 000 EUR, tworzona jest przez samego Zamawiającego.

3. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018

Direct links

HTML
PDF
XML

Other tenders from Poland за for this period

Security services Source: TED

Security services Source: TED

Refuse and waste related services Source: TED

Refuse and waste related services Source: TED

Insurance services Source: TED