Security services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
   ul. J.P. Woronicza 17
   Warszawa
   00-999
   Poland
   Telephone: +48 225478817
   E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
   Fax: +48 225477384
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy


    Reference number: ZP/TADM/90/2017
   2. Main CPV code:
    79710000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy (wraz z załącznikami), stanowiący Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej: "SIWZ".


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11
 3. Original notice reference
  2017/S 238-494723
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Horticultural services Source: TED

Credit granting services Source: TED

Forestry services Source: TED

Forestry services Source: TED

Forestry services Source: TED