Various medicinal products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   ul. Ceglana 35
   Katowice
   40-514
   Poland
   Telephone: +48 323581332
   E-mail: zp@uck.katowice.pl
   Fax: +48 323581432
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa produktów leczniczych.


    Reference number: DZP/381/130A/2017
   2. Main CPV code:
    33690000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Dostawa produktów leczniczych - z podziałem zamówienia na 42 części.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11
 3. Original notice reference
  2018/S 001-000180
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: II.1.4
   Place of text to be modified: II.1.4
   Instead of:

   Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 42 części.


   Read:

   Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 44 części.


   Section number: II.2.1
   Place of text to be modified: II.2.1
   Read:

   Dodano część 43 - Immunoglobulinum humanum anty D I.

   Dodano część 44 - Immunoglobulinum humanum anty D II.


   Section number: II.2.2
   Place of text to be modified: II.2.2
   Read:

   33651520


   Section number: II.2.3
   Place of text to be modified: II.2.3
   Read:

   Kod NUTS: PL22A

   Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

   Dostawa do dwóch lokalizacji Zamawiającego, Katowice ul. Ceglana 35 i ul. Medyków 14.


   Section number: II.2.4
   Place of text to be modified: II.2.4
   Read:

   Część 43 - Immunoglobulinum humanum anty D I- wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załączniku 4.43 do SIWZ.

   Część 44 - Immunoglobulinum humanum anty D II-=wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe określono w załączniku 4.44 do SIWZ.


   Section number: II.2.5
   Place of text to be modified: II.2.5
   Read:

   Kryteria określone poniżej:

   Cena


   Section number: II.2.7
   Place of text to be modified: II.2.7
   Read:

   Okres w miesiącach: 24

   Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie


   Section number: II.2.10
   Place of text to be modified: II.2.10
   Read:

   Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


   Section number: II.2.11
   Place of text to be modified: II.2.11
   Read:

   Opcje: nie


   Section number: II.2.13
   Place of text to be modified: II.2.13
   Read:

   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


   Section number: IV.2.2
   Place of text to be modified: IV.2.2
   Section number: IV.2.6
   Place of text to be modified: IV.2.6
   Section number: IV.2.7
   Place of text to be modified: IV.2.7
  2. Other additional information

   Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium dla oferowanych części. Wysokość wadium i sposób wniesienia określono dla części nr 43 i 44 w Informacji o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Other tenders from Poland за for this period

Passenger cars Source: TED

Medical equipments Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED

Antiseptics and disinfectants Source: TED

Luggage, saddlery, sacks and bags Source: TED