Research laboratory services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Aquanet SA
Number: 7666627
Publication date: 10-02-2018
Source: TED
Deadline: 9 days
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Aquanet SA
   ul. Dolna Wilda 126
   Poznań
   61-492
   Poland
   Telephone: +48 618359243
   E-mail: lucyna.janowska@aquanet.pl
   Fax: +48 618359321
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Pobieranie próbek z transportem i przeprow. badań laborator. wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów, gazów i innych wraz z opracow. i przekazyw. wyników badań wraz z opiniami


    Reference number: Z/85/2017
   2. Main CPV code:
    73111000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Usługa pobierania próbek wraz z transportem i przeprowadzania badań laboratoryjnych wody, ścieków, wód popłucznych, osadów, odpadów, biofiltrów, gazów i innych wraz z opracowaniem i przekazywaniem wyników badań wraz z opiniami oraz sporządzeniem sprawozdań z badań.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2018-02-07
 3. Original notice reference
  2018/S 024-051874
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: III.1.2
   Place of text to be modified: III.1.2
   Instead of:

   Na potwierdzenie spełnienia warunku zamawiający wymaga:

   Oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykazując, że wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres:

   — minimalny roczny obrót 3 500 000,00 PLN w tym minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem 3 000 000,00 PLN.

   Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy oraz o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem składane jest w oryginale.


   Read:

   Na potwierdzenie spełnienia warunku zamawiający wymaga:

   Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, wykazując, że Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres:

   — minimalny roczny obrót 3 500 000,00 PLN w tym minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem 3 000 000,00 PLN.

   Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe (2014, 2015, 2016). W przypadku, gdy Wykonawca, potwierdzający spełnianie przedmiotowego warunku posiada już zamknięty rok obrotowy 2017, zobowiązany jest przedstawić oświadczenia o rocznym obrocie za okres 2015, 2016, 2017.

   W przypadku, gdy jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum), potwierdzający spełnianie przedmiotowego warunku posiada już zamknięty rok obrotowy 2017, to dla całego konsorcjum ostatnie 3 lata obrotowe to lata 2015 i 2016, 2017.

   Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy oraz o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem składane jest w oryginale.


  2. Other additional information

Other tenders from Poland за for this period

Repair and maintenance services of rolling stock Source: TED

Engineering design services for the construction of civil engineering works Source: TED

Engineering design services Source: TED

Technical support services Source: TED

Rolling stock Source: TED