Meal-preparation services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Number: 7666812
Publication date: 10-02-2018
Source: TED
Descripition in original language

Description

10/02/2018    S29    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Wrocław: Meal-preparation services

2018/S 029-063724

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
Wrocław
50-040
Poland
Contact person: Małgorzata Rosołowicz
Telephone: +48 713403978
E-mail: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Fax: +48 713404887
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Address of the buyer profile: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.2)Joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych od dnia podpisania umowy do 31.3.2020 r. dla policjantów i pracowników Policji KP Siechnice i KP Wr

Reference number: PU-2380-446-008-268/2017/MR
II.1.2)Main CPV code
55321000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych od dnia podpisania umowy do 31.3.2020 r. dla policjantów i pracowników Policji KP Siechnice i KP Wrocław Stare Miasto 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wyk. będzie zobowiązany do: a) do sporządzania posiłków profilakt. wg receptur Instytutu Żywienia i Żywności o zawart. około 1000 kcal zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279 z dnia 30.5.1996 r. § 2 ust. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 136 poz. 594) oraz aktami wykonawczymi, b) wydawania posiłków przez 7 dni w tygodniu, lub co najmniej w dni robocze na podst. bonów żywnościowych ostemplowanych pieczęcią jedn. Policji oraz datą realizacji bonu (słownie: dzień, miesiąc i rok) z podpisem wystawiającego i pobierającego,

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 108 636.67 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych dla policjantów i pracowników Policji KP Siechnice

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
55321000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

W granicach administracyjnych gminy Czernica.

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych dla policjantów i pracowników Policji KP Siechnice ul. Jana Pawła II 12 Całkowita ilość posiłków do wydania w całym okresie obowiązywania umowy: 4 800. godziny wydawania posiłków 8:00-22:00.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych dla policjantów i pracowników Policji KP Wrocław Stare Miasto

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
55321000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

W granicach administracyjnych dzielnic Stare Miasto i Fabryczna (Wrocławia),

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych dla policjantów i pracowników Policji KP Wrocław Stare Miasto ul. Trzemeska 12. Całkowita ilość posiłków do wydania w całym okresie obowiązywania umowy: 19 620. godziny wydawania posiłków 8:00-22:00.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 242-504238
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych dla policjantów i pracowników Policji KP Siechnice

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w trzech okresach zimowych dla policjantów i pracowników Policji KP Wrocław Stare Miasto

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
V.2.3)Name and address of the contractor
DGP Catering Partner Sp. z o.o.
Legnica
59-220
Poland
NUTS code: PL516
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 108 636.67 PLN
Total value of the contract/lot: 108 636.67 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/02/2018

Direct links

HTML
PDF
XML

Other tenders from Poland за for this period

Recreational, cultural and sporting services Source: TED

Construction supervision services Source: TED

Advertising services Source: TED

Engineering design services Source: TED

Forestry services Source: TED