Food, beverages, tobacco and related products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew
   Kołłątaja 9
   Tczew
   83-110
   Poland
   Telephone: +48 587759456
   E-mail: ambroziak@cuw.tczew.pl
   Fax: +48 587759484
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   Economic and financial affairs
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych


   2. Main CPV code:
    15000000, 15800000, 15300000, 15330000, 03222321, 03212100, 15100000, 15100000, 15100000, 15500000, 03142500, 15000000, 15000000, 03311000, 15810000, 15981000
    Supplementary CPV code: BA24, BA24
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Zobowiązuje się wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych-z zastrzeżeniem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w stosowanych normach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa-powodowały obniżenie ponoszonych przez zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw oraz kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.Podane szacunkowe potrzeby są zbliżone ilościami do planowanych potrzeb. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw.

    Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar opisany wj specyfikacji.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 915 411.00 EUR
  2. Description
   1. Title:

    Różne produkty spożywcze


   2. Additional CPV code(s):
    15800000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   4. Description of the procurement:

    1. Minimalny termin przydatności do spożycia dla całego asortymentu co najmniej: 30 dni, liczony od dnia dostawy..

    2. Każde opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę zawierającą nazwę producenta, nazwę produktu, masę netto produktu, termin przydatności do spożycia.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   9. Title:

    Warzywa i owoce krajowe


   10. Additional CPV code(s):
    15300000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   12. Description of the procurement:

    Dostarczane warzywa i owoce powinny być I klasy zgodnie z PN, zdrowe, czyste, wolne od zanieczyszczenia ziemią i innych zanieczyszczeń, bez pozostałości środków ochrony roślin, bez uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych przez szkodniki, powodujących obniżenie wartości użytkowej, o kształcie charakterystycznym dla odmiany, zabarwieniu i przekroju typowym dla danej odmiany, bez nadmiernej wilgotności zewnętrznej i bez objawów chorobowych, bez śladów gnicia, więdnięcia lub wyschnięcia. Czosnek powinien być dostarczany w stanie świeżym, nie dosuszonym lub dosuszonym w zależności od pory roku– nie obejmuje czosnku przeznaczonego do przetwórstwa, wolny od widocznych na zewnątrz oznak wyrośnięcia.

    Każda dostawa musi obejmować jeden gatunek dostarczanego asortymentu. Warzywa i owoce mogą być zamawiane przez szkoły i przedszkole w sztukach, które następnie będą zważone przez Dostawcę i zgodnie z ofertą wycenione.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   17. Title:

    Owoce tropikalne,warzywa i owoce przetworzone i zakonserwowane


   18. Additional CPV code(s):
    15330000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   20. Description of the procurement:

    Dostarczane warzywa i owoce powinny być I klasy zgodnie z PN, zdrowe, czyste, wolne od zanieczyszczenia ziemią i innych zanieczyszczeń, bez pozostałości środków ochrony roślin, bez uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych przez szkodniki, powodujących obniżenie wartości użytkowej, o kształcie charakterystycznym dla odmiany, zabarwieniu i przekroju typowym dla danej odmiany, bez nadmiernej wilgotności zewnętrznej i bez objawów chorobowych, bez śladów gnicia, więdnięcia lub wyschnięcia.

    Każda dostawa musi obejmować jeden gatunek dostarczanego asortymentu.

    Każde opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę zawierającą nazwę producenta, nazwę produktu, masę netto produktu, termin przydatności do spożycia.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   25. Title:

    Jabłka


   26. Additional CPV code(s):
    03222321
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   28. Description of the procurement:

    Jabłka- typ -jabłko spożywcze, o wadze 80 -250 g/szt., nie dopuszcza się jabłek technologicznych, do przetwórstwa spożywczego, pakowane w skrzynkach do 25 kg.

    Skrzynki po jabłkach Wykonawca zobowiązuje się odbierać od Zamawiającego każdorazowo przy kolejnej dostawie towaru - jabłek do Zamawiającego.

    Dostarczane owoce powinny być I klasy zgodnie z PN, zdrowe, czyste, wolne od zanieczyszczenia ziemią i innych zanieczyszczeń, bez pozostałości środków ochrony roślin, bez uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych przez szkodniki, powodujących obniżenie wartości użytkowej, o kształcie charakterystycznym dla odmiany, zabarwieniu i przekroju typowym dla danej odmiany, bez nadmiernej wilgotności zewnętrznej i bez objawów chorobowych, bez śladów gnicia, więdnięcia lub wyschnięcia.

    Jabłka mogą być zamawiane przez szkoły i przedszkole w sztukach, które następnie będą zważone przez Dostawcę i zgodnie z ofertą wycenione.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   33. Title:

    Ziemniaki


   34. Additional CPV code(s):
    03212100
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   36. Description of the procurement:

    Ziemniaki typ konsumpcyjny -B, żółte lub białe, sortowane. Muszą być zdrowe, bez oznak zmrożenia, pełne w środku, średniej wielkości, zgodnie z PN, zdrowe, czyste, wolne od zanieczyszczenia ziemią i innych zanieczyszczeń, bez pozostałości środków ochrony roślin, bez uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych przez szkodniki, powodujących obniżenie wartości użytkowej, o kształcie charakterystycznym dla odmiany, zabarwieniu i przekroju typowym dla danej odmiany, bez nadmiernej wilgotności zewnętrznej i bez objawów chorobowych, bez śladów gnicia, więdnięcia lub wyschnięcia.Ziemniaki muszą być pakowane w worki o wadze maksymalnie do 15kg.


   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   41. Title:

    Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne


   42. Additional CPV code(s):
    15100000
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   44. Description of the procurement:

    1. Temperatura przechowywania:

    — mięsa chłodzone 0 - 4ᴼC.

    2.. Mięso wieprzowe, mięso wołowe powinny być w gatunku I, muszą być świeże, dobrej jakości, pod

    Względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). Nie rozmrażane.

    3. Termin przydatności do spożycia: minimum 7 dni liczone od dnia dostawy

    4. Asortyment należy dostarczać w skrzynkach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, powinien być pakowany

    Próżniowo. Asortyment, który nie jest pakowany próżniowo należy zabezpieczyć dodatkowo folią ochronną..

    5.Sposób pakowania: pakowanie próżniowe do 5kg lub według potrzeb zamawiającego, etykieta na każdej sztuce

    Zamówionej partii towaru.

    6. Obróbka: na przekrojach nie może występować krew.

    7. Stan powierzchni: sucha lub lekko wilgotna - połyskująca, niedopuszczalna powierzchnia mokra, oślizgła lub

    Ze śladami pleśni.

    8. Czystość: mięso czyste lub bez śladów jakichkolwiek zanieczyszczeń.

    9. Barwa: naturalna – jasnoczerwona do czerwonej (niedopuszczalna inna)

    10. Konsystencja: jędrna, elastyczna.

    11. Zapach: zapach po otwarciu opakowania – swoisty dla rodzaju mięsa bez oznak wskazujących na zaparzenie

    Mięsa lub rozpoczynający się proces psucia – niedopuszczalny zapach obcy, wyraźny płciowy lub moczowy.


   45. Award criteria:
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   49. Title:

    Drób i podroby


   50. Additional CPV code(s):
    15100000
   51. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   52. Description of the procurement:

    1. Temperatura przechowywania:

    — mięsa drobiowe i podroby chłodzone 0 - 4ᴼC.

    2. Mięso drobiowe, podroby powinny być w gatunku I, muszą być świeże, dobrej jakości, pod względem

    Właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). Nie rozmrażane.

    3. Wątróbka drobiowa świeża, termin przydatności do spożycia 72 godziny od momentu dostawy

    2. Żołądki drobiowe świeże, termin przydatności do spożycia 72 godziny od momentu dostawy

    3. Mięso drobiowe, termin przydatności do spożycia min. 5 dni od dnia dostawy,


   53. Award criteria:
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   57. Title:

    Pozostałe produkty mięsne


   58. Additional CPV code(s):
    15100000
   59. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   60. Description of the procurement:

    1. Temperatura przechowywania:

    — produktów mięsnych 0 - 4ᴼC.

    2. Wędliny powinny mieć zapewnioną identyfikowalność (nazwa, wykaz i ilość składników, zawartość netto w

    Opakowaniu, data przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firma, adres producenta, informacje.

    Odnoszące się do źródła pochodzenia).

    3. Wędliny powinny być w gatunku I, muszą być świeże, dobrej jakości, pod względem właściwości

    Organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). Nie rozmrażane.

    4.Minimalny termin przydatności do spożycia dla dostarczanych artykułów: min. 30 dni okresu określonego przez producenta, liczony od dnia dostawy.


   61. Award criteria:
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   64. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   65. Title:

    Produkty mleczarskie


   66. Additional CPV code(s):
    15500000
   67. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   68. Description of the procurement:

    1. Temperatura przechowywania:

    — produktów mięsnych 0 - 4ᴼC.

    2. Wędliny powinny mieć zapewnioną identyfikowalność (nazwa, wykaz i ilość składników, zawartość netto w

    Opakowaniu, data przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firma, adres producenta, informacje.

    Odnoszące się do źródła pochodzenia).

    3. Wędliny powinny być w gatunku I, muszą być świeże, dobrej jakości, pod względem właściwości

    Organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). Nie rozmrażane.

    4.Minimalny termin przydatności do spożycia dla dostarczanych artykułów: min. 30 dni okresu określonego przez producenta, liczony od dnia dostawy.


   69. Award criteria:
   70. Information about options:
    Options: no
   71. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   72. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   73. Title:

    Jaja


   74. Additional CPV code(s):
    03142500
   75. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   76. Description of the procurement:

    1. Temperatura przechowywania:

    — produktów mięsnych 0 - 4ᴼC.

    2. Wędliny powinny mieć zapewnioną identyfikowalność (nazwa, wykaz i ilość składników, zawartość netto w

    Opakowaniu, data przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firma, adres producenta, informacje.

    Odnoszące się do źródła pochodzenia).

    3. Wędliny powinny być w gatunku I, muszą być świeże, dobrej jakości, pod względem właściwości

    Organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). Nie rozmrażane.

    4.Minimalny termin przydatności do spożycia dla dostarczanych artykułów: min. 30 dni okresu określonego przez producenta, liczony od dnia dostawy.


   77. Award criteria:
   78. Information about options:
    Options: no
   79. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   80. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   81. Title:

    Produkty mrożone


   82. Additional CPV code(s):
    15000000
    Supplementary CPV code: BA24
   83. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   84. Description of the procurement:

    1. Temperatura przechowywania:

    — artykuły mrożone: min - 18ᴼC.

    2. Mrożonki owocowe i warzywne powinny być jednolite odmianowo, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez uszkodzeń mechanicznych, o równych wymiarach, róże lub owoce nie uszkodzone o barwie typowej dla danego gatunku i odmiany (z wyjątkiem mieszanek).

    2. Mrożonki owocowe i warzywne oraz ryby i wyroby rybne dostarczane w opakowaniach zewnętrznych – karton plus opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim, czyste, nieuszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min – 18 oC, brak oznak rozmrożenia, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń.

    3. W przypadku ryb mrożonych oraz wyrobów rybnych, etykieta musi zawierać informację dotyczącą procentowej zawartości ryby, opakowanie: czyste, nieuszkodzone, szczelne, prawidłowo oznakowane w języku polskim, warstwy filetów przełożone folią, elementy nieposklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości.

    4. Filety rybne- całe bez skóry, ości i obcych zanieczyszczeń, zapach: właściwy dla ryb mrożonych, po rozmrożeniu zapach ryby świeżej, niedopuszczalny gnilny, tkanka mięsna: jasna o naturalnej barwie, charakterystycznej dla danego gatunku, bez plam i przebarwień, po rozmrożeniu sprężysta, nie rozpadająca się, o prawidłowym zapachu, brak zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, brak oznak i obecności pleśni, szkodników, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych, brak oznak rozmrożenia.

    5.Minimalny termin przydatności do spożycia dla całego asortymentu co najmniej:30 dni, liczony od dnia dostawy.

    7.Każda dostawa musi obejmować jeden gatunek dostarczanego asortymentu.

    8.Każde opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę zawierającą nazwę producenta, nazwę produktu, masę netto produktu, termin przydatności do spożycia.


   85. Award criteria:
   86. Information about options:
    Options: no
   87. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   88. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   89. Title:

    Wyroby garmażeryjne gotowe mączne, chłodzone


   90. Additional CPV code(s):
    15000000
    Supplementary CPV code: BA24
   91. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   92. Description of the procurement:

    1.Wyroby garmażeryjne gotowe mączne, schłodzone do podgrzania, powinny pochodzić z bieżącej produkcji,

    2. Temperatura przechowywania:

    Od 0 ᴼC do 8 ᴼC;

    3.Minimalny termin przydatności do spożycia dla całego asortymentu co najmniej: 5 dni, liczony od dnia dostawy


   93. Award criteria:
   94. Information about options:
    Options: no
   95. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   96. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   97. Title:

    Ryby


   98. Additional CPV code(s):
    03311000
   99. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   100. Description of the procurement:

    1. Ryby świeże powinny być zgodne z wymogami norm przedmiotowych, barwa – od białej do kremowej,

    W przypadku łososia lekko różowa, zapach swoisty, konsystencja – elastyczna, jędrna.

    2. Temperatura ryb świeżych – w czasie transportu 0-4oC

    3. Opakowanie: ryby świeże luzem w pojemnikach plastikowych wyłożonych folią, powierzchnia ryb pokryta lodem,

    Temperatura wewnątrz pojemnika z rybą – 0oC -4oC., lub w opakowaniach jednostkowych.

    4. Wady niedopuszczalne ryb świeżych – zapach i smak mięsa gorzki, kwaśny, gnilny, mazista wysuszona struktura tkanki mięsnej, występowanie pasożytów, zanieczyszczenia przez szkodniki, obecność pleśni.

    5. Minimalny termin przydatności - 5 dni liczony od dnia dostawy.


   101. Award criteria:
   102. Information about options:
    Options: no
   103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   104. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   105. Title:

    Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie


   106. Additional CPV code(s):
    15810000
   107. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   108. Description of the procurement:

    1. Dostarczane pieczywo, bułki i ciasto drożdżowe winno posiadać minimalny termin przydatności do spożycia, liczony od dnia dostawy wynoszący 3 dni zaś bułka tarta wynoszący 1 miesiąc.

    2.Każde opakowanie jednostkowe musi posiadać etykietę zawierającą nazwę producenta, nazwę produktu, masę netto produktu, termin przydatności do spożycia.

    3.Wykonawca dostarcza i pozostawia towar we własnych, czystych opakowaniach transportowych (kosze transportowe).


   109. Award criteria:
   110. Information about options:
    Options: no
   111. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   112. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


   113. Title:

    Woda do picia mineralna


   114. Additional CPV code(s):
    15981000
   115. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Szkoły Podstawowe i Przedszkole nr 8 z terenu Gminy Miejskiej Tczew.


   116. Description of the procurement:

    1. Minimalny termin przydatności do spożycia dla całego asortymentu co najmniej: 60 dni, liczony od dnia dostawy

    2. Woda do picia dostarczana w butelkach 18,5 l do zamontowania w saturatorze.


   117. Award criteria:
   118. Information about options:
    Options: no
   119. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   120. Additional information:

    Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 215-446454
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 10
  Title:

  Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie


  Lot No: 6
  Title:

  Woda do picia mineralna


  Lot No: 12
  Title:

  Ryby


  Lot No: 11
  Title:

  Wyroby garmażeryjne gotowe mączne, chłodzone


  Lot No: 1
  Title:

  Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne


 2. Award of contract
  1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-16
  2. Information about tenders:
   Number of tenders received: 1
   Number of tenders received from SMEs: 1
   Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
   Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
   Number of tenders received by electronic means: 0
   The contract has been awarded to a group of economic operators: no
  3. Name and address of the contractor:
   Elbląskie Centrum Mięsne EL-HURT Produkcja i Handel
   ul. Kochanowskiego 11
   Elbląg
   82-300
   Poland
   The contractor is an SME: yes
  4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
   Initial estimated total value of the contract/lot: 140 109.32 PLN
   Total value of the contract/lot: 142 669.61 PLN
  5. Information about subcontracting:

   Lot No: 2
   Title:

   Drób i podroby


  6. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-16
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Elbląskim Centrum Mięsnym EL-HURT Produkcja i Handel
    ul. Kochanowskiego 11
    Elbląg
    82-300
    Poland
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 98 355.46 PLN
    Total value of the contract/lot: 97 579.71 PLN
   5. Information about subcontracting:

    Lot No: 3
    Title:

    Pozostałe produkty mięsne


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-16
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received from SMEs: 1
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Elbląskim Centrum Mięsnym EL-HURT Produkcja i Handel
     ul. Kochanowskiego 11
     Elbląg
     82-300
     Poland
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 24 886.55 PLN
     Total value of the contract/lot: 17 690.73 PLN
    5. Information about subcontracting:

     Lot No: 4
     Title:

     Produkty mleczarskie


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-16
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 2
      Number of tenders received from SMEs: 2
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      Elbląskim Centrum Mięsnym EL-HURT Produkcja i Handel
      Kochanowskiego 11
      Elbląg
      82-300
      Poland
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 76 472.18 PLN

     5. Information about subcontracting:

      Lot No: 5
      Title:

      Różne produkty spożywcze


     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-02
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 1
       Number of tenders received from SMEs: 1
       Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
       Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
       Number of tenders received by electronic means: 0
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       Sad Hurtownia Owocowo-Warzywna
       Wybudowanie b/n
       Tczew
       83-110
       Poland
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
       Initial estimated total value of the contract/lot: 124 759.41 PLN
       Total value of the contract/lot: 98 103.68 PLN
      5. Information about subcontracting:

       Lot No: 7
       Title:

       Produkty mrożone


      6. Award of contract
       1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-15
       2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 3
        Number of tenders received from SMEs: 3
        Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
        Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
        Number of tenders received by electronic means: 0
        The contract has been awarded to a group of economic operators: no
       3. Name and address of the contractor:
        Hurtownia Lodów i Mrożonek Bambino s.c.
        u. Malinowska 17
        Tczew
        83-110
        Poland
        The contractor is an SME: yes
       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
        Initial estimated total value of the contract/lot: 108 968.63 PLN

       5. Information about subcontracting:

        Lot No: 8
        Title:

        Warzywa i owoce krajowe


       6. Award of contract
        1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-02
        2. Information about tenders:
         Number of tenders received: 1
         Number of tenders received from SMEs: 1
         Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
         Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
         Number of tenders received by electronic means: 0
         The contract has been awarded to a group of economic operators: no
        3. Name and address of the contractor:
         SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna
         ul. Wybudowanie b/n
         Tczew
         83-110
         Poland
         The contractor is an SME: yes
        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
         Initial estimated total value of the contract/lot: 71 667.17 PLN
         Total value of the contract/lot: 69 314.07 PLN
        5. Information about subcontracting:

         Lot No: 9
         Title:

         Owoce tropikalne, warzywa i owoce przetworzone


        6. Award of contract
         1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-02
         2. Information about tenders:
          Number of tenders received: 1
          Number of tenders received from SMEs: 1
          Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
          Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
          Number of tenders received by electronic means: 0
          The contract has been awarded to a group of economic operators: no
         3. Name and address of the contractor:
          SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna
          ul. Wybudowanie b/n
          Tczew
          83-110
          Poland
          The contractor is an SME: yes
         4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
          Initial estimated total value of the contract/lot: 87 881.90 PLN
          Total value of the contract/lot: 90 210.75 PLN
         5. Information about subcontracting:

          Lot No: 13
          Title:

          Jabłka


         6. Award of contract
          1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-02
          2. Information about tenders:
           Number of tenders received: 1
           Number of tenders received from SMEs: 1
           Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
           Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
           Number of tenders received by electronic means: 0
           The contract has been awarded to a group of economic operators: no
          3. Name and address of the contractor:
           SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna
           ul. Wybudowanie b/n
           Tczew
           83-110
           Poland
           The contractor is an SME: yes
          4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
           Initial estimated total value of the contract/lot: 8 147.00 PLN
           Total value of the contract/lot: 14 501.66 PLN
          5. Information about subcontracting:

           Lot No: 14
           Title:

           Ziemniaki


          6. Award of contract
           1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-02
           2. Information about tenders:
            Number of tenders received: 1
            Number of tenders received from SMEs: 1
            Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
            Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
            Number of tenders received by electronic means: 0
            The contract has been awarded to a group of economic operators: no
           3. Name and address of the contractor:
            SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna
            ul. Wybudowanie b/n
            Tczew
            83-110
            Poland
            The contractor is an SME: yes
           4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
            Initial estimated total value of the contract/lot: 20 189.33 PLN
            Total value of the contract/lot: 22 208.26 PLN
           5. Information about subcontracting:

            Lot No: 15
            Title:

            Jaja


           6. Award of contract
            1. Date of conclusion of the contract: 2018-01-16
            2. Information about tenders:
             Number of tenders received: 2
             Number of tenders received from SMEs: 2
             Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
             Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
             Number of tenders received by electronic means: 0
             The contract has been awarded to a group of economic operators: no
            3. Name and address of the contractor:
             Elbląskim Centrum Mięsnym EL-HURT Produkcja i Handel
             Kochanowskiego 11
             Elbląg
             82-300
             Poland
             The contractor is an SME: yes
            4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
             Initial estimated total value of the contract/lot: 12 277.80 PLN

            5. Information about subcontracting:

          7. Section VI
           1. Additional information

            Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cenę - 60 pkt i termin płatności za dostawę od dnia wystawienia faktury - 40 pkt. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia.


           2. Procedures for review
            1. Review body
             Krajowa Izba Odwoławcza
             ul. Postępu 17A
             Warszawa
             02-676
             Poland
             Telephone: +48 224587801
             E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
             Fax: +48 224587800
            2. Body responsible for mediation procedures

            3. Service from which information about the review procedure may be obtained

             Do dnia 23.2.2018 r.           3. Date of dispatch of this notice
            2018-02-13

Other tenders from Poland за for this period

Food, beverages, tobacco and related products Source: TED

Workstations Source: TED

Workstations Source: TED

Workstations Source: TED

Workstations Source: TED