Vehicle towing-away services

Country: Poland
Language: EN PL
Customer: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Number: 8407554
Publication date: 15-03-2018
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
   ul. Podwale 31-33
   Wrocław
   50-040
   Poland
   Telephone: +48 713403978
   E-mail: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
   Fax: +48 713404887
  2. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  3. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony.


    Reference number: PU-2380-339-030-209/2017/MR
   2. Main CPV code:
    50118110, 50118110, 50118110, 50118110, 50118110, 50118110
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: KPP w Lubinie, KPP w Oławie, KPP w Strzelinie, KPP w Środzie Śląskiej, KPP w Ząbkowicach Śląskich oraz przewozu uszkodzonych pojazdów służbowych do wskazanego miejsca naprawy. Szczegółowe wymagania odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy – załączniku nr 2 do SIWZ.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 99 493.41 PLN
  2. Description
   1. Title:

    Część 1 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu lubińskiego (KPP Lubin)


   2. Additional CPV code(s):
    50118110
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Terenie powiatu lubińskiego.


   4. Description of the procurement:

    Część 1 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu lubińskiego (KPP Lubin): — orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 200 — orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 500 km.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdu – od momentu przyjęcia zgłoszenia w zakresie od 1 minuty do 60 minut / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100 000 PLN / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.


   9. Title:

    Część 2 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu oławskiego (KPP Oława)


   10. Additional CPV code(s):
    50118110
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Powiat oławski.


   12. Description of the procurement:

    Część 2 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu oławskiego (KPP Oława): — orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 58 — orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 100 km.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdu – od momentu przyjęcia zgłoszenia w zakresie od 1 minuty do 60 minut / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100 000 PLN / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:

    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustaw.


   17. Title:

    Część 3 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu strzelińskiego (KPP Strzelin)


   18. Additional CPV code(s):
    50118110
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Powiat strzeliński.


   20. Description of the procurement:

    Część 3 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu strzelińskiego (KPP Strzelin): — orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 25 — orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 100 km.


   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdu – od momentu przyjęcia zgłoszenia w zakresie od 1 minuty do 60 minut / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100 000 PLN / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:

    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.


   25. Title:

    Część 4 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu średzkiego (KPP Środa Śląska)


   26. Additional CPV code(s):
    50118110
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Powiat średzki.


   28. Description of the procurement:

    Część 4 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu średzkiego (KPP Środa Śląska): — orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 110 — orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 150 km.


   29. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdu – od momentu przyjęcia zgłoszenia w zakresie od 1 minuty do 60 minut / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100 000 PLN / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:

    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.


   33. Title:

    Przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu ząbkowickiego (KPP Ząbkowice Śląskie)


   34. Additional CPV code(s):
    50118110
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Powiat ząbkowicki.


   36. Description of the procurement:

    Część 5 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu ząbkowickiego (KPP Ząbkowice Śląskie): — orientacyjna ilość przewozów w granicach powiatu: 60 — orientacyjna ilość przejechanych kilometrów poza granicami powiatu: 140 km.


   37. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Dysponowanie pojazdem z urządzeniem do przemieszczenia pojazdu lub części pojazdu do 3,5 tony DMC, w szczególności: HDS lub dźwig, lub rolki / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Czas dojazdu do miejsca wskazanego przez zamawiającego oraz podjęcie czynności związanych z załadunkiem pojazdu – od momentu przyjęcia zgłoszenia w zakresie od 1 minuty do 60 minut / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną powyżej 100 000 PLN / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Zatrudnienie na umowę o pracę jednego kierowcy pomocy drogowej skierowanego do realizacji zamówienia / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:

    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.


 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 212-440593
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Contract No: 1
  Lot No: 1
  Title:

  Część 1 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów oraz części pojazdów na terenie powiatu lubińskiego (KPP Lubin)


 2. Award of contract
  1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-07
  2. Information about tenders:
   Number of tenders received: 1
   Number of tenders received from SMEs: 1
   Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
   Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
   Number of tenders received by electronic means: 0
   The contract has been awarded to a group of economic operators: no
  3. Name and address of the contractor:
   Auto Hilfe Pomoc Drogowa Artur Wójcik
   ul. M. Skłodowskiej – Curie 91 A
   Lubin
   59-300
   Poland
   The contractor is an SME: yes
  4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
   Initial estimated total value of the contract/lot: 40 447.15 PLN
   Total value of the contract/lot: 47 154.47 PLN
  5. Information about subcontracting:

   Contract No: 2
   Lot No: 2
   Title:

   Część 2 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu oławskiego (KPP Oława)


  6. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-02-21
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Auto-Matunin Sp. z o o
    ul. Wrocławska 23
    Jelcz-Laskowice
    55-220
    Poland
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 11 900.00 PLN
    Total value of the contract/lot: 17 700.00 PLN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 3
    Lot No: 3
    Title:

    Część 3 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu strzelińskiego (KPP Strzelin)


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-02-21
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received from SMEs: 1
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Auto Skiba Pomoc Drogowa Parking Strzeżony Ireneusz Skiba
     Stary Wiązów 69
     Wiązów
     57-120
     Poland
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 4 000.41 PLN
     Total value of the contract/lot: 5 249.59 PLN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 4
     Lot No: 4
     Title:

     Część 4 zamówienia – przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu średzkiego (KPP Środa Śląska)


     Contract No: 5
     Lot No: 5
     Title:

     Przewóz i holowanie pojazdów na terenie powiatu ząbkowickiego (KPP Ząbkowice Śląskie)


  7. Section VI
   1. Additional information

    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.


   2. Procedures for review
    1. Review body
     Krajowa Izba Odwoławcza
     ul. Postępu 17a
     Warszawa
     02-676
     Poland
     Telephone: +48 224587801
     E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
     Fax: +48 224587800
    2. Body responsible for mediation procedures

    3. Service from which information about the review procedure may be obtained

     Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

     Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 Ustawy). Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dnia od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Ponadto odwołania przysługuje od okoliczności wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska. e-mail: odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587800. 9. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska. e-mail odwolania@uzp.gov.pl . Tel. +48 224587801. Faks +48 2245878 00 URL: http://www.uzp.gov.pl.


     Krajowa Izba Odwoławcza
     ul. Postępu 17a
     Warszawa
     02-676
     Poland
     Telephone: +48 224587801
     E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
     Fax: +48 224587800
   3. Date of dispatch of this notice
    2018-03-14

Other tenders from Poland за for this period

Forestry services Source: TED

Forestry services Source: TED

Forestry services Source: TED

Forestry services Source: TED

Forestry services Source: TED