Budowa sieci wodociągowej w ul. Strefowej w Dzierżoniowie w obrębie mostu nad potokiem Pieszyckim

Country: Poland
Language: PL
Number: 9769509
Publication date: 16-05-2018
Source: "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Dzierżoniowie
Tags: Construction

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Poland за for this period

Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynków mieszkalnych przy ul. Radiowej nr 20-20K w Warszawie Source: WOJSKOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KWATERA”

Wykonanie remontu dachów wraz z rynnami i rurami spustowymi na budynkach mieszkalnych przy ul. E. Fieldorfa 2, ul. W. Pileckiego 12, ul. W. Pileckiego 14 i przy ul. M. Wańkowicza 11 na osiedlu Strzeszyn w Poznaniu Source: WOJSKOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „KWATERA”

Dostawa urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana routera wizyjnego w Centralnym Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 – III etap Source: TVP Telewizja Polska

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w 2018 roku, numer grupy 295-27-02. Source: Polska Grupa Górnicza

Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda. Source: Polska Grupa Górnicza